"Taxshift is niet begrotingsneutraal"

De taxshift die de Belgische regering heeft doorgevoerd lijkt niet begrotingsneutraal te zijn. Dat concluderen de diensten van de Europese Commissie in een verslag over de Belgische economie. De regering krijgt ook goede punten.
Voorstelling van de taxshift door de regering. (foto archief)

In het ruim tachtig pagina's tellende verslag gaan ambtenaren van de Commissie na wat België heeft gedaan om invulling te geven aan de sociaaleconomische aanbevelingen die Europa elk jaar naar de lidstaten stuurt. Het verslag biedt input voor het debat dat de Commissie elk voorjaar aangaat met de lidstaten over hun sociaaleconomisch en budgettair beleid.

Het verslag prijst de regeringsmaatregelen om de slinkende concurrentiekracht op te krikken. Die maatregelen lijken vruchten af te werpen. Minder positief zijn de "hardnekkige problemen inzake loonvorming en de opbouw van de inflatiedruk".  Dat ondermijnt de houdbaarheid van de index, stelt het verslag

Taxshift

De regering krijgt goede punten voor het optrekken van de werkelijke pensioenleeftijd en de taxshift. Het verslag stipt wel aan dat de shift "niet begrotingsneutraal lijkt te zijn". Bij het goedkeuren van de taxshift in het parlement verweet de oppositie de regering dat ze ettelijke miljarden te kort komt om de operatie te betalen. Minister van Financiën Van Overtveldt van zijn kant zegt dat er alleen voor 2019 nog een miljard moet worden gevonden.

Een ander pijnpunt is de complexiteit van het fiscale stelsel met zijn vele vrijstellingen en aftrekposten. Europa hoopt op een verbreding van de grondslagen, waardoor lagere wettelijke tarieven en minder verstoringen mogelijk worden.

Aanzienlijk potentieel is er ook nog voor een groene taxshift. Daarbij wijst de Commissie er opnieuw op dat de fiscale voordelen voor bedrijfswagens en tankkaarten vervuiling en files in de hand werken. België staat volgens de de Commissie ook voor een toenemend congestieprobleem tijdens de piekuren. Tenzij het beleid verandert, zal ons land zijn doelstellingen voor uitstootvermindering niet halen.

Het verslag wijst er ook op het armoederisico weliswaar is verminderd voor ouderen, maar gestegen is voor laaggeschoolden en gezinnen met geringe arbeidsintensiteit. Bovendien behoort de onderwijsongelijkheid als gevolg van sociaaleconomische achterstand bij de hoogste in Europa en blijven laaggeschoolden, ouderen en mensen met een migrantenachtergrond kampen met specifieke obstakels op de arbeidsmarkt.