Brusselse raadkamer laat drugssmokkelaar vrij bij gebrek aan Letse tolk

Een Letse man die op Brussels Airport opgepakt was met 4 kilogram cocaïne in zijn bagage, is gisteren door de Brusselse raadkamer vrijgelaten omdat er geen Letse tolk was om de man bij te staan. Dat heeft Belga uit verschillende bronnen vernomen. Het parket Halle-Vilvoorde is in beroep gegaan tegen die beslissing, maar de kans is groot dat er ook voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) geen tolk zal zijn, aangezien er in heel België geen enkele beëdigde tolk Lets is.

De 20-jarige Let was op 20 januari opgepakt toen hij aankwam met een vlucht vanuit Dubai en de douane 4 kilogram cocaïne in zijn bagage vond. Toen politie en onderzoeksrechter de man wilden verhoren, stonden ze echter voor het probleem dat er in heel België geen enkele beëdigde tolk Lets te vinden is. De onderzoeksrechter deed dan maar een beroep op de Letse ambassade, waar een medewerkster bereid werd gevonden om als tolk op te treden. De vrouw deed dat zowel bij de politie als bij de onderzoeksrechter en bij de eerste verschijning voor de raadkamer.

Toen de vrouw aan de FOD Justitie vroeg om betaald te worden voor die prestaties, werd dat echter geweigerd. Om als tolk een erkennningsnummer te krijgen en betaald te kunnen worden, moet een tolk immers beëdigd zijn bij een rechtbank en een btw-nummer hebben, wat niet het geval was voor de ambassademedewerkster. Toen de Letse drugssmokkelaar donderdag opnieuw voor de raadkamer verscheen, daagde de vrouw wel op, maar gaf te kennen dat ze weigerde nog te tolken als ze niet betaald werd. Zij moest immers elke keer als ze kwam tolken een dag verlof nemen op haar werk.

"Ik heb de raadkamer gewezen op de schending van de rechten van verdediging als mijn cliënt niet bijgestaan kon worden door een tolk", zegt meester Linsay Schoukens, de advocate van de Letse verdachte. "Daarop heeft de raadkamer beslist, mijn cliënt vrij te laten."

Het parket Halle-Vilvoorde is intussen in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer, maar het is nog maar de vraag of voor de behandeling van de zaak door de KI, binnen de 15 dagen, tijdig een tolk Lets gevonden kan worden.

Tolken trekken aan de alarmbel

Net vandaag trekt de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) opnieuw aan de alarmbel. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) beloofde hen betere werkomstandigheden en een betere verloning, maar de voorgestelde tarieven zijn volgens de vertalers en tolken nog steeds te laag. "De voorgestelde tarieven zorgen ervoor dat de dienstverleners blijven vastzitten in een zorgwekkende situatie, op de rand van het faillissement", klinkt het.

Ook de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) wijst erop dat de problematiek allesbehalve nieuw is. "Wij hebben er al herhaaldelijk op gewezen dat de bedroevend lage tarieven en de besparingsdrang binnen Justitie reële risico's inhouden", zegt BBVT-voorzitter José Emmanuel D'Hoore. "Aanhoudende moeilijkheden om tolken te vinden hebben in het verleden al geleid tot vrijlatingen en zelfs vrijspraken. Klaarblijkelijk ontbreekt de wil om iets grondigs aan deze situatie te veranderen, want in het Staatsblad van 15 februari staat dat de indexeringsstop de gerechtskosten in strafzaken in 2016 ook op het niveau van 2013 zal houden."

"Het is ronduit beschamend dat de Belgische overheid zelfs voor bepaalde EU-talen uitgerekend in de Europese hoofdstad nauwelijks of geen tolken vindt die voor Justitie willen werken", gaat de BBVT-voorzitter voort. "In noodgevallen moeten tolken uit het buitenland overgevlogen worden voor assisenzaken of moeten onderzoeksrechters ambassadepersoneel opvorderen als gelegenheidstolk. Als die "vrijwilligers" dan ook nog niet betaald worden, hoeft het niemand te verwonderen dat ze afhaken."