Grote rampoefening in Schuman-Josaphattunnel

Spoornetbeheerder Infrabel heeft afgelopen nacht een grote rampoefening gehouden in de Schuman-Josaphattunnel in Brussel, de spoortunnel tussen Schuman en Meiser die begin april opengaat. Die oefening is een deel van dep rocedure die nodig is om de tunnel in gebruik te nemen. Er namen meer dan 300 lensen aan deel.

Het scenario schreef voor dat een treinreiziger rook opmerkte en alarm sloeg. Daarop voerde de treinbestuurder een noodstop uit en alarmeerde hij het controlecentrum. In de trein brak brand uit, waarop een eerste brandweerploeg probeerde om de vuurhaard en de slachtoffers te lokaliseren, terwijl de tweede ploeg zich bezighield met de bluswerken en een derde met de evacuatie. Boven de grond blokkeerde de politie het verkeer in de buurt van het Schuman-plein.

De bedoeling van de rampoefening was om op grote schaal de veiligheid van deze spoortunnel te testen. Zo'n oefening is ook nodig om een homologatie te krijgen voor nieuwe infrastructuur. Aan de rampoefening namen meer dan 300 mensen deel, van wie ongeveer 250 hulpverleners en mensen voor de omkadering. Het ging om personeel van de spoorwegpolitie, van de lokale politie, het Rode Kruis, brandweerlui en psychologen. Van de 100 figuranten waren er een 40-tal "gewond".

"Het was een multidisciplinaire oefening, dat wil zeggen dat er heel wat hulpdiensten bij betrokken zijn", legt Thomas Baek van Infrabel uit. "Alle verschillende etappes worden gecontroleerd. Hoe gebeurt de communicatie onderling? Hoe zit het met de veiligheidsuitrusting in de tunnel? Hoe zit het met de nooduitgangen? Kan er goed geëvacueerd worden? Heeft de brandweer voldoende mogelijkheden om hier te kunnen interveniëren?"

De Schuman-Josaphattunnel is 1.250 meter lang en vormt de directe link tussen station Schuman en station Meiser, in het oosten van Brussel. De tunnel maakt een snelle treinverbinding tussen de Europese wijk en Brussels Airport mogelijk. De opening van de tunnel is gepland voor 4 april.

De "Brussels Schuman Control Room" is 24 uur op 24 bemand en heeft zicht op ongeveer 170 camera's in het station en in de tunnel. In geval van een incident kan men tot 10 meter precies de trein lokaliseren. Dankzij een glasvezelkabel in de tunnel kan ook de vuurhaard precies worden gelokaliseerd. In functie van al deze gegevens wordt een scenario voor de hulpdiensten vastgelegd. De verlichting schakelt automatisch over op batterijen en de rookafvoer wordt eveneens automatisch geactiveerd.