Minstens één jaar asielzoekers op ponton in Gentse haven

Het opvangponton Reno, dat vanaf begin maart de eerste van 250 asielzoekers zal opvangen, zal minstens één jaar lang aan de Gentse Rigakaai aangemeerd blijven. De uitbating van het open opvanginitiatief kan maximaal tot drie jaar verlengd worden, meldden G4S Care en het Gentse stadsbestuur tijdens de rondleiding vandaag.

Het ponton, dat in Nederland nog als gevangenis werd gebruikt maar volledig is gerenoveerd, werd de afgelopen weken klaargestoomd om asielzoekers in op te vangen. In een benedenverdieping zijn onder meer kantoren, recreatieruimte, een medisch lokaal en bezoekersruimte voorzien. In de twee verdiepingen daarboven zijn 72 kamers voor vier personen ingericht, telkens met toilet en douche, en geclusterd rond één van de acht leefkeukens.

Er is veel geïnvesteerd in de buitenruimte, het ponton ligt nu eenmaal in havengebied. Zo werd voor het ponton een zone afgebakend met houten panelen, staan zitbanken op kunstgras, werd een klein speeltuig geplaatst en zijn er ruimtes voor ateliers. Ook werd een voetpad op de kaai geschilderd, en met betonblokken afgebakend, zodat asielzoekers zich veilig naar de Vliegtuiglaan kunnen begeven.

De bewoners zorgen voor hun eigen catering omdat het initiatief inspeelt op "zelfredzaamheid". "De mensen zijn gewoon hun eigen leven te leiden, we moeten hen niet bepamperen", zegt coördinator Jesse Vrielynck. "Zelf eten klaarmaken zorgt voor een nuttige dagbesteding en het geeft hen de mogelijkheid om datgene klaar te maken wat ze graag eten."

Bovenop de verplichtingen binnen het principe van bed-bad-brood, kwamen de stad Gent en uitbater Corsendonk/G4SCare overeen om een vierde "b" (begeleiding) toe te voegen. "De begeleiding die in de tender voorzien wordt is te minimaal", zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens (SP.A). "Wij willen een integratie op alle levensdomeinen."

Ondertussen werden met verschillende stadsdiensten en organisaties afspraken gemaakt. Zo is duidelijk welke scholen hoeveel kinderen kunnen opvangen, zal de dienst Burgerzaken de eerste week zelf op de boot kantoor houden, levert de UGent een artsenteam dat verschillende talen en zijn met de VDAB afspraken gemaakt rond toeleiding tot werk. Ook met socio-culturele organisaties wordt samengewerkt.

Fedasil sloot een contract met Corsendonk/GS4Care voor één jaar, dat maximaal tot drie jaar verlengd kan worden. De kans is groot dat het ponton in Gent er langer dan één jaar ligt. "Een asielprocedure duurde in het verleden enkele maanden, vandaag merken we dat mensen negen maanden tot een jaar of langer in zo'n procedure zitten", zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens. "Voorspeld wordt ook dat de erkenningsgraad hoog zal liggen, dus die mensen zullen hier allicht langer verblijven. Het is dus echt belangrijk om zo snel als mogelijk werk te maken van integratie."