Oud-topman onderwijs niet te vinden voor voorstellen Rutten

Volgens Georges Monard, voormalig leidend ambtenaar bij Onderwijs, werkt de kritiek van Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten op de hervorming van het secundair onderwijs contraproductief. "Het masterplan secundair onderwijs is een compromis, maar het onderwijsveld staat erachter en het is beter dan niets doen", zegt Monard in een interview met De Standaard.

Rutten wil samen met het secundair onderwijs ook het basisonderwijs hervormen, om zo tot een heel nieuwe onderwijsstructuur te komen. Volgens Monard echter zal dat een gigantische rem zetten op de hele hervorming. "Ze heeft gelijk dat er een link bestaat met het basisonderwijs. Maar daaruit besluiten dat we best alles tegelijk hervormen, is de beste manier om in de politiek nergens te geraken."

Hij verwijst naar de vorige hervorming van het basisonderwijs. "Toen heeft ook niemand geopperd ook het secundair te betrekken. Hetzelfde voor de hervorming van het hoger onderwijs. Gelukkig maar, anders hadden we vandaag nog steeds kandidaturen en licentiaten gekend."

"Vader" van onderwijshervorming

Georges Monard, van christendemocratische signatuur, werd na een politieke carrière in onder meer de Kamer leidend ambtenaar in het Onderwijs. Hij was onder meer kabinetchef bij de eerste Vlaamse minister van Onderwijs Daniël Coens en van 1987 tot 2001 secretaris-generaal van het departement Onderwijs.

Op vraag van toenmalig Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (SP.A) stuurde hij de commissie rond de onderwijshervorming aan. De neerslag van dat werk, het rapport-Monard, vormde de basis voor het akkoord rond de onderwijshervorming dat in 2013 door de Vlaamse regeringspartijen CD&V, SP.A en N-VA werd goedgekeurd.

20 jaar stil

Monard geeft toe dat het onderwijsakkoord een compromis is, maar zelfs dat is beter dan niets. "Het is een compromis, en dus in wezen niet perfect, maar het is beter dan niets doen. Het hele debat heropenen, terwijl het onderwijsveld zich na jaren van onderhandelingen achter het masterplan had geschaard, is een slecht idee."

Nu het bereikte akkoord in vraag stellen en de hele discussie van vooraf aan beginnen, zal tot jaren vertraging leiden, waarschuwt Monard. Als de regering deze kans laat liggen, zal alles opnieuw 20 jaar stilliggen.