Sterk jaar voor Bekaert, geholpen door gunstige wisselkoersen

Staaldraadproducent Bekaert heeft zijn geconsolideerde omzet in 2015 zien stijgen met 14 procent tot 3,7 miljard euro. Bekaert kondigde ook belangrijke wijzigingen aan in de raad van bestuur.

Bekaert kon profiteren van de "succesvolle integratie van overnames, gunstige wisselkoerseffecten en een betere productmix". "Bekaert overtrof in 2015 de meeste marktgemiddelden en kon de ongunstige impact op prijszetting en marges van grondstoffenprijzen en concurrentiedruk afwenden door de business-portefeuille en de onderliggende structuur van de groep te verbeteren."

Vooral in Latijns-Amerika ging de geconsolideerde omzet vooruit (+21 procent). Daarna komt de zone "Europa/Midden-Oosten/Afrika" (+15 procent). Het bedrijfsresultaat voor eenmalige opbrengsten en kosten (REBIT) bedraagt 223 miljoen euro, tegenover 164 miljoen in 2014. De nettowinst 102 miljoen euro, tegenover 87 miljoen in 2014. De winst per aandeel ten slotte 1,83 euro, tegenover 1,51 in 2014.

Wat de vooruitzichten betreft, houdt de groep "gezien de huidige economische omgeving en de globale overcapaciteit rekening met aanhoudende druk in de meeste sectoren". Meer concreet rekent Bekaert op een impact van -5 procent op de omzet in de eerste helft van 2016. Toch verwacht het bedrijf dat de marges zullen toenemen.

Bekaert kondigde overigens ook de benoeming aan van zes nieuwe bestuurders, die zal voorgelegd worden aan de algemene vergadering van aandeelhouders op 11 mei. "Deze benoemingen zijn een gevolg van een grondig successieplanningsproces dat gericht is op het verzekeren van een raad van bestuur met een brede internationale, professionele vertegenwoordiging. De kandidaten zullen bijdragen tot de complementariteit, onafhankelijkheid en diversiteit van de professionele ervaring in de raad van bestuur en zal haar samenstelling grondig wijzigen."