Varkensboeren krijgen hun crisispremie

De weg is helemaal vrij voor een eenmalige premie voor de varkenshouders in België. De mededingingsautoriteiten hebben geen bezwaar tegen de regeling die de partners in het ketenoverleg net voor Kerstmis troffen. Dat werd vernomen bij de Boerenbond.
A2011

Het akkoord houdt een tijdelijke crisistoeslag in voor de zeugenhouders ter compensatie van de te lage prijzen die ze krijgen voor hun producten. De steun bedraagt 15 eurocent per kilogram vers verkocht varkensvlees, met als doel 15 miljoen euro te verzamelen (waarvan 10 miljoen euro gegarandeerd). Er is afgesproken dat de maatregel "uitzonderlijk is, éénmalig en niet voor herhaling vatbaar".

Het akkoord van de mededingingsautoriteiten was de laatste hindernis die nog overwonnen moest worden. Begin januari was al gebleken dat de prefinanciering van 7,5 miljoen euro die de landbouworganisaties eisten, gevonden was.

De Boerenbond zegt te rekenen op positieve medewerking van alle partijen in het ketenoverleg, "om ervoor te zorgen dat binnen afzienbare tijd een eerste schijf kan worden uitbetaald aan de zeugenhouders", zo zegt voorzitster Sonja De Becker.

In het ketenoverleg is de hele keten vertegenwoordigd, gaande van landbouwers over slachthuizen tot vleesverwerkers en distributie.