Vervroegd pensioen bij Proximus vanaf 60 jaar, voor 200 mensen vanaf 58

De directie van Proximus heeft met de drie vakbonden een akkoord bereikt over een vrijwillige vervroegde vertrekregeling vanaf 60 jaar voor circa 1.300 personeelsleden. Zo'n 200 mensen, die geen gepaste taak meer hebben binnen het bedrijf, kunnen al op hun 58e vertrekken.

Het akkoord werd deze week bereikt samen met een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Ondertekend zijn de documenten evenwel nog niet, want de vakbonden moeten het nog voorleggen aan hun achterban. "De akkoorden kunnen normaal eind maart ondertekend worden", kondigde een tevreden topvrouw Dominique Leroy aan.

Het akkoord houdt in dat personeelsleden op "verlof voorafgaand aan het pensioen" kunnen vertrekken vanaf 60 jaar. Proximus betaalt 75 procent van hun loon verder uit en betaalt sociale bijdragen op 100 procent, zodat de betrokkenen uiteindelijk van een volledig wettig pensioen zullen kunnen genieten. Het gaat niet om een brugpensioenregeling, benadrukte Leroy.

Voor een 200-tal personeelsleden die overbodig zijn omdat ze geen job meer hebben volgens hun profiel, bijvoorbeeld omdat ze niet meer mee zijn met de nieuwste technologie, zal de vrijwillige regeling al gelden vanaf 58 jaar. "Het is sociaal verantwoord om hen thuis te laten blijven tegen verminderd loon", legde Leroy uit. "Ze krijgen eerst wel nog de mogelijkheid om een job te krijgen bij een andere overheidsadministratie."

Proximus wil met de regeling een kostenbesparing realiseren. Leroy heeft er "alle vertrouwen in" dat het plan dat voorligt, zal kunnen worden uitgevoerd, ook al zou binnen de regering niet iedereen even gelukkig zijn met de regeling. "Het zal ons helpen om te investeren én nieuwe mensen aan te werven", aldus Leroy, die ook benadrukt dat het plan de regering niets kost.