Gatz vereenvoudigt regels voor jeugdhuizen

De criteria voor subsidies die de Vlaamse overheid aan jeugdhuizen ter beschikking stelt (2,5 miljoen euro in 2016) worden vereenvoudigd. Dat heeft minister van Jeugd Sven Gatz (Open VLD) beslist. Jeugdhuizen moeten voortaan minder dagen per week geopend zijn en moeten niet langer een minimale oppervlakte hebben van 150 vierkante meter. Voor de communicatie over hun activiteiten, openingsuren en doelstellingen is het niet meer nodig een website te hebben. Die communicatie kan via sociale media gebeuren.

Ook samenwerkingen tussen jeugdhuizen en andere organisaties worden makkelijker. Vroeger moesten die organisaties subsidies krijgen via het jeugddecreet. Die voorwaarde wordt afgeschaft.

"Nadat we, samen met de federale regering, ervoor gezorgd hebben dat de btw-vrijstelling voor jeugdhuizen werd opgetrokken van 50.000 naar 80.000 euro, wou ik nu ook de regelgeving meer laten aansluiten bij de hedendaagse behoeften en verzuchtingen van de jeugdhuizen", legt Gatz uit.

De beslissing gaat nu voor advies naar de Vlaamse jeugdraad en de Strategische Adviesraad voor Cultuur. "Indien zij ermee instemmen kan ze binnen afzienbare tijd in werking treden", aldus Gatz.