"Ik ga Damien Thiéry echt niet benoemen"

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) waarschuwt de gemeenteraad van Linkebeek, die maandag voor het eerst na de buitengewone verkiezingen van december samenkomt. Als zij opnieuw Damien Thiéry voordragen als burgemeester -en dat lijdt amper twijfel- zal ze die beslissing vernietigen. "Pesterijen", reageert Thiéry.

Morgenavond komt de gemeenteraad van Linkebeek voor de eerste keer bijeen na de buitengewone verkiezingen van december. De raadsleden moeten een nieuwe burgemeester voordragen, zoals de procedure voorschrijft, en het lijdt amper twijfel dat dat opnieuw de Damien Thiéry (kleine foto) zal zijn, van de Franstalige partij LB (LinkeBeek). Ook al heeft de Vlaamse regering sinds 2012 al twee keer zijn benoeming geweigerd omdat hij de taalwetten overtreden heeft.

De gemeenteraad weigerde ook Yves Ghequière (LB) te benoemen, waarna Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) Eric De Bruycker van de Vlaamse oppositiepartij ProLink aanstelde. Dat leidde tot het ontslag van de Franstalige LB-meerderheid (13 op 15 zetels) en buitengewone verkiezingen op 13 december. Die leverden een status-quo op: LB behoudt zijn 13 zetels, ProLink de 2 overige.

Homans gaf alvast een niet mis te verstane waarschuwing in "De zevende dag" op Eén: "Ik ga hem echt níet benoemen. Ik weet niet wat er morgen gaat gebeuren, maar als de gemeenteraad alsnog Damien Thiéry voordraagt, zal ik dinsdag niet anders kunnen beslissen dan die beslissing gewoon te vernietigen. Ik moet rekening houden met de taalwetten en ik respecteer de Raad van State, die zich twee keer negatief uitgesproken heeft over de benoeming van Thiéry."

"Ik respecteer de wet, ik respecteer de Raad van State"

"Men heeft 25.000 euro gespendeerd aan het organiseren van verkiezingen om net dezelfde mensen die al in de gemeenteraad zaten, daar terug te laten herverkiezen. Dat is een maat voor niets. Mijn decreten in het parlement zijn zeer duidelijk: meneer Thiéry zal deze legislatuur niet benoemd kunnen worden. Wij hebben wetten, ik respecteer de wet, ik respecteer de Raad van State."

Homans heeft alle gemeenteraadsleden eerder deze week een brief gestuurd om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheidszin. "Let goed op: u kunt verschillende voordrachten doen, maar het zal niet Damien Thiéry zijn", is de boodschap.

De Vlaming Eric De Bruycker blijft voorlopig waarnemend burgemeester, ook al gaf hij er eerder de brui aan omdat de Franstaligen niet met hem wilden samenwerken. Homans blijft De Bruycker ook steunen.

"Alle Franstaligen zijn deze pesterijen beu"

"Dit is een symbooldossier geworden", reageert Thiéry. "Het is dan ook logisch dat ze niet meer rationeel reageert. Maar dat stoort niet alleen de inwoners van Linkebeek, maar alle Franstaligen die al deze pesterijen beu zijn."