België sluit akkoord met Marokko over uitwisselen vingerafdrukken

Ons land en Marokko hebben een principeakkoord gesloten over het uitwisselen van elektronische vingerafdrukken. Dat is gebeurd bij een officieel bezoek van premier Charles Michel, minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken aan Rabat. Het akkoord zal in april in ons land ondertekend worden.

Het samenwerkingsakkoord moet zorgen voor een vlottere uitwisseling van de vingerafdrukken van Marokkanen die in ons land verblijven of zich er aanmelden als vluchteling. In Marokko moet iedereen op 18 jarige leeftijd zijn vingerafdrukken laten afnemen. En net dat is een interessante bron van informatie, zowel voor het identificeren van criminelen als voor mensen die bij ons asiel aanvragen.

Daarbij zouden er wel vaker Marokkanen zijn die zich voordoen als een Irakees of een Algerijn, in de hoop dan als vluchteling erkend te kunnen worden. Als de Belgische overheid dan op een vlotte en snelle manier vingerafdrukken kan laten controleren in die Marokkaanse database, kan snel worden uitgemaakt of iemand zijn verhaal klopt of niet.

"Het loopt niet altijd even gemakkelijk om illegale Marokkanen te identificeren, want veel van hen zeggen dat ze geen Marokkaan zijn, maar Algerijn of Tunesiër of Palestijn", zegt staatssecretaris Francken. "Om iemand effectief te kunnen terugsturen heb je ook een officieel document van de ambassade van het land van herkomst nodig. Daar loopt het diplomatiek vaak wat stroever en daarom is er zo een akkoord op papier nodig", stelt Francken.

Er bestaat een akkoord over die uitwisseling van de vingerafdrukken maar er wordt nu al jaren gepraat over het sneller laten verlopen van de hele procedure. Nu duurt het zo'n zestig dagen alvorens de gegevens uitgewisseld worden. Daar zou met dit nieuwe akkoord verandering in moeten komen;

De uitwisseling van informatie over mogelijk criminele landgenoten ligt gevoelig voor de Marokkaanse overheid. Het is voor hen niet zo leuk dat wij hen aanspreken over landgenoten die naar het buitenland vluchten of die daar zelfs misdaden plegen. Dat is wat gezichtsverlies voor de Marokkaanse staat en ook voor het koningshuis. Vandaar ook de aanwezigheid van premier Michel op deze missie. Als de regeringsleider meegaat, toont dat respect voor de Marokkaanse staat en gaan er altijd meer deuren open.

Meest gelezen