Belgische economie groeide met 1,4 procent vorig jaar

De Belgische economie is vorig jaar met 1,4 procent gegroeid. De Nationale Bank had het al zo berekend in een eerste raming eind januari en heeft dat cijfer nu ook bevestigd. In 2014 bedroeg de groei 1,3 procent.

In de diensten nam de toegevoegde waarde met 1,5 procent toe, na een stijging met 1,1 procent in 2014.

In de industrie vertraagde het groeitempo van 1,7 procent in 2014 tot 0,8 procent in 2015.

Ook in de bouwnijverheid werd een achteruitgang opgetekend: een stijging met 1,9 procent in 2015, tegen 3,3 procent het jaar voordien.

De werkgelegenheid nam in 2015 met gemiddeld 37.800 personen toe, terwijl ze in 2014 met ongeveer 15.600 eenheden was gestegen.