Damien Thiéry opnieuw voorgedragen als burgemeester van Linkebeek

De gemeenteraad van Linkebeek heeft vanavond zoals verwacht Damien Thiéry voorgedragen als kandidaat-burgemeester. Alle dertien raadsleden van de Franstalige meerderheid stemden voor. Eerder zei Vlaams minister van Bestuurlijke Zaken Liesbeth Homans (N-VA) al dat ze de voordracht van Thiéry niet gaat aanvaarden.

Het is al voor de derde keer dat Thiéry wordt voorgedragen als burgemeester van faciliteitengemeente Linkebeek. Tot nu is die beslissing steeds vernietigd, omdat Thiéry de taalwetten niet heeft gerespecteerd.

De voltallige Franstalige meerderheid heeft zich nu opnieuw geschaard achter Damien Thiéry. Die eist bovendien dat het mandaat van het Nederlandstalige oppositielid Eric De Bruycker (Prolink) als dienstdoend burgemeester een einde neemt en dat hij terug aan de slag kan als waarnemend burgemeester.

De twee raadsleden van de Vlaamse oppositiepartij Prolink weigerden vanavond aan de stemming deel te nemen. Raadslid Rik Otten stelde het standpunt van Vlaams minister Liesbeth Homans te volgen, namelijk dat de gemeenteraad Thiéry niet kan voordragen omdat zijn benoeming al eerder in de legislatuur geweigerd werd.

"Nu meer kans bij Raad van State"

Hoewel minister Homans reeds aangaf dat ze de beslissing om Thiéry opnieuw voor te dragen onmiddellijk zal vernietigen, houdt de LB-lijst van Thiéry aan hem vast. De Franstaligen zullen de nieuwe vernietiging door Homans op hun beurt opnieuw aanvechten bij de Raad van State.

In december vorig jaar waren er nog gedeeltelijke nieuwe verkiezingen in Linkebeek. Bij die verkiezingen haalde de LB-lijst 93,85 procent van de uitgebrachte stemmen en daarom vinden ze dat ze een nieuwe burgemeester mogen voordragen.

"Homans sprak zonder de nieuwe situatie waarin we ons bevinden na de verkiezingen en mijn argumentatie te onderzoeken. Ik ben ervan overtuigd dat we bij de Raad van State deze keer meer kans maken bij een beroep tegen een niet-benoeming. Zo hebben we in de aanloop naar deze verkiezingen perfect de nieuwe richtlijnen gevolgd die de Raad in zijn arrest had aangegeven", aldus Thiéry, die in afwachting van zijn benoeming onmiddellijk zijn ambt als waarnemend burgemeester wil opnemen.

"De gemeentewet is zeer duidelijk dat het ambt van een dienstdoend burgemeester een einde neemt als een nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd".

"Damien, stop uw circus"

Net voor de stemming riep een twintigtal leden van het Taal Aktie Komitee en Voorpost slogans zoals "Damien buiten" en "Linkebeek Vlaams". Verder deden er zich geen incidenten voor.

Meest gelezen