Reynders: "Assad moet voor Internationaal Strafhof verschijnen"

"We moeten een overgangsfase onderhandelen met het Syrische regime, maar nadien moet Bashar al-Assad vertrekken." Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders nogmaals beklemtoond op de 31e sessie van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève. "We kunnen geen straffeloosheid aanvaarden. Op een bepaald moment moet het Internationaal Strafhof zich erover buigen."

In zijn toespraak verheugde Reynders zich over de "nog fragiele" wapenstilstand tussen het Syrische regime en de rebellen. Het staakt-het-vuren "laat de toegang van onontbeerlijke en dringende humanitaire hulp toe. Ik hoop ook dat het toelaat om de vredesonderhandelingen snel te hervatten", zo verklaarde de buitenlandminister.

"Mijn standpunt en dat van de Europese Unie is niet gewijzigd: we hebben steeds onderhandeld met Bashar al-Assad. Dat is de enige oplossing", stelde Reynders. "Maar de vraag wie bereid is naar het Internationaal Strafhof te stappen stelt zich reeds. We kunnen niet toestaan dat misdaden tegen de mensheid in alle straffeloosheid begaan kunnen worden. Zo niet hebben instanties als het Strafhof geen zin", vervolgde de MR-vicepremier.

Op 15 maart bestudeert de Mensenrechtenraad het rapport van een onderzoekscommissie over Syrië. De Syrische regering heeft de leden van deze vijf jaar geleden opgerichte commissie nog niet toegelaten in het land, maar ze ontvingen wel duizenden getuigenissen en documenten die melding maken van misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden.