Vlaamse provincies inventariseren alle trage wegen in Vlaanderen

De Vlaamse provincies en de vzw Trage Wegen hebben op een speciale website het door de provincie Vlaams-Brabant aangestuurde geoloket "Trage Wegen" gelanceerd. Bezoekers kunnen daar op termijn gegevens terugvinden van alle trage wegen in Vlaanderen. De informatie is afkomstig van honderden vrijwilligers die elke trage weg afliepen.

De gegevens op dit geoloket "Trage Wegen" zijn raadpleegbaar door iedereen en zijn opzoekbaar via gemeente of adres. Van elke trage weg is ook informatie beschikbaar over het juridisch statuut en de mate van toegankelijkheid.

Momenteel vindt men in het geoloket nog slechts een deel van de trage wegen uit de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. In de loop van het jaar zal dat worden aangevuld met gegevens uit andere provincies.

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers.

U kunt de website hier bekijken.