Voortaan ook affiche­campagnes voor volwassen vermisten in Brussel

Voortaan komen er in Brussel ook affichecampagnes voor volwassen vermisten, zoals Child Focus dat doet voor jongeren tot 24 jaar. Project 24+ moet de kans vergroten om de vermisten zo snel mogelijk terug te vinden.

Er raken heel wat volwassenen vermist, zoals bijvoorbeeld mensen met dementie. Tot op heden werden er al affiches gemaakt voor volwassen vermisten, maar die zijn niet uniform.

"We maakten tot nu toe zelf een of andere pasklare affiche", vertelt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. "Maar er was geen uniformiteit. Iedereen kent de affiches van Child Focus wanneer een minderjarige of kind verdwijnt, dat is herkenbaar. Datzelfde gaan we nu hebben voor die andere groep."

Project 24+ is een samenwerkingsverband tussen het parket van Brussel, de Cel Vermiste Personen van het parket van Brussel, Child Focus en de 6 lokale Brusselse politiezones. Op het einde van het jaar zal het project worden geëvalueerd.

Sophie Kip