"Lobulaire borstkanker kan beter anders behandeld worden"

Lobulaire borstkanker (borstkanker die in de melkklieren ontstaat) kan beter met een specifieke behandeling worden bestreden dan met de gangbare behandeling bij borstkanker. Dat zegt het Jules Bordet Instituut, dat gespecialiseerd is in oncologie, op basis van een vierjarige studie bij 600 patiënten. Verdere klinische studies moeten meer duidelijkheid brengen.

Naar schatting 10 tot 15 procent van alle borstkankers zijn lobulair. Die worden op dezelfde manier behandeld als andere borstkankers, namelijk op basis van de karakteristieken van de tumor. Meer bepaald analyseert men de hoeveelheid van oestrogeenreceptoren en het HER2/neu-eiwit.

Concreet stelden de onderzoekers vast dat lobulaire borstkanker een hogere resistentie heeft tegen bepaalde hormonentherapieën dan bijvoorbeeld ductale borstkanker (die ontstaat in de melkgangen), door specifieke genetische mutaties in de kankercellen. Op basis van die bevindingen worden nu klinische studies opgezet.

Het Jules Bordet Instituut voerde het onderzoek samen met de Université catholique de Louvain en twee centra in Milaan en Marseille. Ook het Wellcome Trust Sanger Institute in Cambridge en de KU Leuven werkten mee aan de studie. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het vakblad Journal of Clinical Oncology.