Anderlechtse school blijft nog week gesloten na brandstichting

De Anderlechtse school Scherdemael (P14) waar afgelopen weekend twee lokalen in brand werden gestoken, blijft nog de hele week gesloten. Intussen krijgen enkele klassen onderdak in aanpalende gebouwen.
Er was heel wat schade na de brand.

Afgelopen weekend werd een gespecialiseerde firma aangesteld om het puin te ruimen. Dat werd gisteren afgerond. De school beschikt ook opnieuw over water en elektriciteit, maar de gastoevoer kon nog niet worden geopend, omdat alle installaties eerst gecontroleerd moeten worden. Om deze veiligheidsmaatregelen te kunnen uitvoeren, blijft de school de rest van de week gesloten.

Voor ouders die geen opvang voor hun kinderen hebben, wordt opvang aangeboden in de Franstalige bibliotheek. Er worden daar ook activiteiten gehouden.

Voor de middellange termijn is er beter nieuws. Op zondag was er al contact met minister Guy Vanhengel (Open VLD), bevoegd voor Onderwijs in de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Voor vijf klasjes kon een oplossing worden gevonden.

De VGC stelt tot het einde van het schooljaar een gebouw ter beschikking waar de school Kasterlinden in ondergebracht was. Dat gebouw ligt naast de school P14 waardoor de leerlingen hun gewoontes niet verliezen en ook de verplaatsing geen bijkomende problemen met zich meebrengt voor leerlingen en ouders.

Schepen van Franstalig Onderwijs Fabrice Cumps (PS) wil minister Vanhengel dan ook van harte bedanken voor de steun die het Nederlandstalig onderwijs aan de gemeenteschool Scherdemael heeft gegeven in moeilijke omstandigheden en omdat er zo efficiënt werd opgetreden.