België is onvoldoende voorbereid op kernramp als Fukushima

Ons land is onvoldoende voorbereid op een kernramp zoals in Fukushima. En die kan wel degelijk ook hier voorkomen, stelt de Hoge Gezondheidsraad in een advies over rampenplanning.

Op 11 maart is het vijf jaar geleden dat Japan door een aardbeving getroffen werd en de oostkust van het land door een tsunami overspoeld werd. Ook de kerncentrale van Fukushima werd daarbij zwaar beschadigd. Grote hoeveelheden radioactieve stoffen kwamen vrij in de atmosfeer en bijna 200.000 mensen moesten worden geëvacueerd.

Met de lessen van Fukushima en andere al dan niet nucleaire ongevallen in het achterhoofd hield de Hoge Gezondheidsraad het Belgische noodplan tegen het licht. Volgens de Gezondheidsraad moet ons land beseffen dat "een ernstig nucleair ongeval" zich hier - in een technologisch geavanceerd land - wel degelijk kan voordoen, "hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt".

En ons land lijkt daar onvoldoende op voorbereid, stelt de raad, zowel wat de termijn van de ramp betreft als de afstand. "We zijn eigenlijk voorbereid op interventies tijdens de dreiging van een ongeval, maar niet op langetermijncontaminaties van grote gebieden waarbij zoals in Japan nu na vijf jaar tienduizenden mensen nog altijd niet naar hun woning zijn kunnen terugkeren", legt stralingsexpert Gilbert Eggermont uit in het radionieuws.

België zou volgens Eggermont op zijn minst voorzieningen moeten hebben waar die mensen terechtkunnen. Scholen en vakantiecentra bijvoorbeeld. "Dat kan een stuk op voorhand bedacht worden", vindt hij. Volgens de Gezondheidsraad is zo'n noodplanning in ons land extra belangrijk, omdat België zo dichtbevolkt is en er heel wat kernreactoren zijn binnen onze grenzen én net buiten onze grenzen.

Samengevat beveelt de Gezondheidsraad aan

  • om de risicoanalyse uit te breiden en te verdiepen, "om het nucleaire veiligheidsbeleid te versterken".
  • De raad vraagt ook een grondige kwetsbaarheidsanalyse, om te bepalen welke elementen een verergerende rol kunnen spelen bij een ongeval. "Een dergelijke analyse dient ook rekening te houden met scenario's die zeer onwaarschijnlijk zijn, maar zware gevolgen kunnen hebben", stelt de raad.
  • De planningszone moet ook worden uitgebreid: minimaal 20 km voor de evacuatie, minimaal 100 km voor de snelle verdeling van niet-radioactief jodium.
  • Tot slot moet er ook transparant en gestructureerd gecommuniceerd worden over nucleaire veiligheid en over de noodplanningsprocessen, zodat de bevolking met kennis van zaken kan reageren bij een ongeval.

Meest gelezen