Crombez wil dat SP.A-burgemeesters hun parlementszetel afstaan

SP.A-burgemeesters en schepenen van steden en grote gemeenten moeten kiezen: ofwel hun sjerp, ofwel een zitje in het parlement. SP.A-voorzitter John Crombez legt een voorstel op tafel dat de cumulatie verbiedt, staat vandaag in De Standaard en het Nieuwsblad.

Het voorstel stelt onder anderen Renaat Landuyt (Brugge), Hans Bonte (Vilvoorde), Peter Vanvelthoven (Lommel) en Johan Vande Lanotte (Oostende) voor de keuze tussen hun burgemeesterssjerp en een parlementszetel. Vande Lanotte had sowieso al aangegeven dat hij ten laatste tegen eind dit jaar uit de nationale politiek zou stappen.

Volgens het artikel dat Crombez in de partijstatuten nu wil laten opnemen, is een zitje in het Europees Parlement, Kamer, Senaat of Vlaams Parlement onverenigbaar met een functie als burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter.

Daar zijn wel wat uitzonderingen op. Als de lokale partijafdeling dat met een tweederdemeerderheid vraagt, kan het partijbureau een uitzondering toestaan voor burgemeesters in gemeenten met minder dan 20.000 inwoners en voor schepenen en OCMW-voorzitters in gemeenten met minder dan 30.000 inwoners. In de strijd om het partijvoorzitterschap, had Crombez al aangestipt dat hij iets wilde doen aan de cumuls van functies door partijfunctionarissen. En nu wordt die intentie heel concreet: op het partijcongres van 5 juni zal er over zijn anticumulvoorstel worden gestemd. Als zijn partij ermee  instemt, zullen vijf SP.A-mandatarissen voor de keuze worden gesteld.

"Niet dicht genoeg bij de mensen"

Doel van Crombezs voorstel is SP.A-partijleden zo veel mogelijk bij de macht te betrekken en meer jonge socialisten kansen te geven binnen de partij. Dat zou de partij aantrekkelijker maken voor jongeren die in de politiek willen stappen. Met het voorstel wil hij ook de kloof met de burger dichten. "We waren een partij geworden die wel voortdurend in de regering zat, maar niet dicht genoeg bij de mensen stond", vertelt hij aan De Standaard, "terwijl wij de partij moeten zijn die dicht bij het volk staat".

Naast het anticumulvoorstel legt Crombez ook een voorstel op tafel dat het gemakkelijker moet maken om zich kandidaat te stellen bij de voorzittersverkiezingen binnen de SP.A. Minder strenge voorwaarden moeten die verkiezingen opentrekken.