Hooggerechtshof beperkt de macht van het parlement in Venezuela

Het hooggerechtshof van Venezuela (TSJ) heeft de macht beperkt van het parlement. Dat wordt sinds het begin van het jaar gedomineerd door de antichavistische oppositie.
Het parlement in de hoofdstad Caracas

Het parlement mag nog enkel de uitvoerende macht controleren, maar verliest zijn controle over de rechterlijke, electorale en burgerlijke macht, aldus het TSJ. Na die beslissing kan het parlement de magistraten van het TSJ niet meer uit hun macht ontzetten.

Het TSJ, de hoogste rechterlijke autoriteit van het land, speelt een sleutelrol in de institutionele strijd die is losgebarsten tussen het parlement en de chavistische regering (naar de naam van wijlen ex-president Hugo Chavez, 1999-2013). De benoeming van de rechters voor het hooggerechtshof in het land ligt erg gevoelig.

Eind december benoemde het parlement, dat toen werd gecontroleerd door de chavisten, gauw nog 34 nieuwe rechters (13 titularissen en 21 plaatsvervangers) voor de TSJ. Toen de oppositie begin januari de touwtjes in handen kreeg in het parlement, werd een commissie opgericht om die benoemingen te onderzoeken.

Gespannen klimaat sinds overwinning oppositie

Het politiek klimaat in Venezuela is erg gespannen sinds de historische overwinning van de oppositie bij de parlementsverkiezingen van 6 december. Het komt telkens weer tot verbale steekspelletjes en polemieken tussen de regering en het parlement.

De oppositie heeft deze dagen beslist om de procedure te versnellen om de socialistische president Nicolas Maduro te laten vertrekken, nadat de economische noodtoestand werd uitgeroepen in het land dat gebukt gaat onder de val van de olieprijzen.