KU Leuven start tuchtprocedure tegen docent wegens "fysiek feit" tegen assisent

De KU Leuven heeft een tuchtprocedure opgestart tegen een docent van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW) wegens feiten van agressie die zich op maandag 15 februari in de universiteitslokalen voordeden en waarbij er sprake was van een fysiek contact met een assistent die bij hem doctoreert. "Dat de tuchtprocedure opgestart is, betekent natuurlijk nog niet dat hij schuldig is", aldus rector Rik Torfs.

Het was het studentenblad Veto dat gisteren van de schermutseling tussen beiden gewag maakte. Wat er zich precies tussen beiden heeft voorgedaan, is onduidelijk maar feit is dat de politie ter plekke kwam en een pv opmaakte.

Ondertussen heeft de assistent klacht ingediend tegen de docent wegens "het fysieke feit". Volgens Torfs heeft deze laatste toegegeven dat er fysiek contact was. De docent van zijn kant heeft eveneens klacht ingediend tegen de assistent wegens "laster en eerroof".

"We hebben beslist de tuchtprocedure op te starten, nadat de ombudsman met beiden gepraat had. In deze procedure heeft de betrokkene vanzelfsprekend recht om zich te verdedigen en zullen alle betrokkenen worden gehoord om te komen tot een correcte beschrijving van de feiten. We zullen ook rekening moeten houden met wat het gerecht doet met de ingediende klachten. Het gaat echter om klachten zonder burgerlijke partijstelling, zodat men niet verplicht is om ze grondig te onderzoeken", aldus Torfs.

Werkcollege opgeschort

Professor Bart Raymaekers, decaan van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, had al beslist om een werkcollege van de docent, dat normaliter door de betrokken assistent gegeven wordt, op te schorten. Dat blijft zo tot aan de paasvakantie.

Aanleiding voor die beslissing was studentenprotest tegen de betrokken docent. Die kan zijn andere vakken wel nog verder blijven doceren. Ook die vakken opschorten zou volgens Torfs bijzonder nadelig zijn voor de studenten.