N-VA wil Brusselse OCMW's dwingen info over Syriëstrijders door te spelen

De N-VA heeft een wetsvoorstel klaar dat OCMW's verplicht om het gerecht informatie door te geven over vermoedelijke Syriëstrijders die nog een uitkering of kindergeld ontvangen. Sommige Brusselse OCMW's "misbruiken" volgens de N-VA immers hun beroepsgeheim om niet te moeten meewerken "om welke reden dan ook".
Valerie Van Peel (N-VA)

Brussels procureur-generaal Johan Delmulle ventileerde bij de start van het gerechtelijk jaar al zijn ongenoegen over het gebrek aan samenwerking van sommige Brusselse OCMW's. Volgens Delmulle antwoorden ze niet op vragen van het parket of verschuilen ze zich achter hun beroepsgeheim. De procureur-generaal drong aan op een wetswijziging, om zo het stopzetten en terugvorderen van uitkeringen aan Syriëstrijders te vergemakkelijken.

De N-VA heeft nu een wetsvoorstel klaar. Dat voorstel verplicht OCMW-raads- en personeelsleden inlichtingen door te spelen indien een onderzoeksrechter of een procureur daarom vraagt in kader van een terreuronderzoek. Volgens auteur Valerie Van Peel was het immers nooit de bedoeling dat het beroepsgeheim gebruikt zou kunnen worden wanneer "de fysieke integriteit van een individu of het algemeen belang" in het gedrang komt.

"Vanzelfsprekend is het beroepsgeheim voor een OCMW van immens belang om de vertrouwensband tussen de cliënt en de maatschappelijke assistent te kunnen waarborgen", erkent Van Peel. "Aan dat basisprincipe willen we niet tornen, maar het beroepsgeheim is niet absoluut. In het kader van een onderzoek mag dergelijke informatie niet achtergehouden worden."

Daarom werkt N-VA naast dit wetsvoorstel ook aan een meldingsrecht voor onder andere OCMW-personeelsleden of raadsleden die beroepshalve kennis krijgen van relevante informatie die bijvoorbeeld op radicalisering wijst. "Zij kunnen dat dan met het gerecht delen zonder risico te lopen voor schending van het beroepsgeheim te worden vervolgd", aldus nog Van Peel. "Als een OCMW vandaag het vermoeden heeft dat één van haar cliënten naar Syrië zou vertrekken, bijvoorbeeld, moet dat mijn inziens gemeld kunnen worden."

Eenzelfde principe wil de N-VA trouwens ook invoeren voor "manifeste sociale fraude", in navolging van een samenwerkingsprotocol dat door het Antwerpse arbeidsauditoraat werd voorgelegd aan de Antwerpse OCMW's.