Peeters en Vandeput werken aan invoering uitzendarbeid bij federale overheid

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) gaan in de komende weken bekijken hoe ze uitzendarbeid bij de federale overheidsdiensten kunnen invoeren. Werkgeversorganisatie Federgon reageert tevreden, maar vakbond ABVV is "uitgesproken negatief" over de plannen.

In haar regeerakkoord kondigde de regering-Michel al aan uitzendarbeid bij de overheidsdiensten in te willen voeren. Op Vlaams niveau lanceerde minister Liesbeth Homans (N-VA) al een conceptnota. Ze hoopt tegen de zomer van 2017 een kader rond te hebben. Op welke timing de federale ministers mikken, is niet duidelijk.

Herwig Muyldermans van Federgon, de sectorfederatie van de uitzendbedrijven, bevestigt dat de eerste contacten al gelegd zijn. "We vragen al een tijdje om uitzendarbeid in de openbare sector mogelijk te maken. Samen met Griekenland zijn we het enige land in Europa waar dit nog niet mogelijk is", zegt hij. "Als men een moderne administratie wil, hoort daar een modern personeelsbeleid bij. De behoefte is bovendien groot."

Langs vakbondszijde is het enthousiasme minder groot. "Het is geen evidente zaak", zegt federaal ABVV-secretaris Dominique Meyfroot. "Bepaalde opdrachten worden aan statutaire ambtenaren toevertrouwd die volgens een deontologische code werken. Die taken kan men toch niet zomaar aan uitzendkrachten geven. Ik denk niet dat velen er voorstander van zijn dat een uitzendkracht hen een bekeuring zou geven of hun belastingbetwisting zou behandelen."

Meyfroot wijst er ook op dat opdrachten van contractuelen in bepaalde omstandigheden nu al door uitzendkrachten uitgevoerd kunnen worden. "We willen het debat aangaan, maar zijn niet overtuigd dat het zinvol is om de mogelijkheden nog te verruimen. We gaan ons uitgesproken negatief opstellen tegen het wagenwijd openzetten van de deur voor uitzendkrachten", luidt het.