Verkavelwoede in Vlaanderen is bekoeld

Er lijkt een einde te komen aan de naoorlogse verkavelwoede in Vlaanderen. Sinds het begin van de telling in 1962 lag het aantal aanvragen om grote lappen grond op te splitsen in kleinere bouwkavels, nooit eerder zo laag. Dat schrijven de kranten van Het Mediahuis.

In 2014 werden 1.855 vergunningen voor verkavelingen uitgereikt, goed voor alles samen 5.031 kavels. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de telling, in 1962. De cijfers staan in een analyse die het departement Ruimte Vlaanderen naar aanleiding van Batibouw heeft gemaakt.

Naar een verklaring is het niet ver zoeken: bouwgrond wordt almaar schaarser en bijgevolg duurder. Tegenover 1992 kost bouwgrond bijna zeven keer meer. En je kan de stukjes grond niet eindeloos blijven verkavelen om ze nog ietwat betaalbaar te houden.

Daarnaast wijzen specialisten ook op enkele demografische trends. Zo zijn de Vlaamse gezinnen kleiner geworden, zijn er almaar meer singles (13 procent) en senioren (19,3 procent). Zij hebben andere woonbehoeften.

Tegelijk is er een duidelijke stijging van het aantal appartementen, vooral in landelijk gebied.