"Te flexibel deeltijds werk niet goed voor gezin"

De socialistische bediendenvakbond BBTK heeft bedenkingen bij de plannen van de federale regering om de regels voor deeltijds werk te versoepelen. Volgens de BBTK zullen werknemers te kort op voorhand te weten komen of ze al dan niet moeten werken. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) probeert te nuanceren.

Nu moeten deeltijdse werknemers nog minimaal vijf dagen vooraf weten wanneer ze moeten werken, maar dat zou nu minimaal één dag vooraf worden.

"Het spreekt voor zich dat werknemers die niet op voorhand weten wanneer dat ze de volgende dag of de dag nadien moeten werken, heel wat problemen zullen hebben", zegt Edwin De Deyn van de BBTK in "De ochtend" op Radio 1. Hij geeft enkele voorbeelden: "Bijvoorbeeld met kinderopvang, maar ook een aantal deeltijds werkenden die proberen twee deeltijdse jobs te combineren, zullen dat in de praktijk nog maar moeilijk kunnen doen."

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) beklemtoont dat deeltijdse werknemers in het voorstel van de regering minimaal één dag vooraf hun uurrooster moeten krijgen. Bovendien moeten de vakbonden in de bedrijven akkoord gaan. "Ik ga ervan uit dat zowel de werkgever als de werknemers akkoord zijn om het tot minimum één werkdag te herleiden, maar het kan ook over meer dagen gaan", aldus Peeters.

De minister zegt ook dat hij wacht op het advies van de Nationale Arbeidsraad en zal daarmee rekening houden.

Aurore Belot