"Vluchtelingenprobleem alleen op te lossen als we samenwerken"

Kristalina Georgieva, de Bulgaarse vicevoorzitter van de Europese Commissie, betreurt de weerstand die er in de landen van Oost-Europa bestaat tegen het spreidingsplan voor vluchtelingen en hoopt dat die ingesteldheid zal veranderen. Dat heeft ze gezegd in "Terzake".
Vicevoorzitter Kristalina Georgieva.

Tegen het Europese spreidingsplan voor de vluchtelingen bestaat er veel weerstand in de nieuwe lidstaten in Oost-Europa. Vicevoorzitter Georgieva, zelfs een Bulgaarse, zei verrast te zijn door de houding van Bulgarije, aangezien dat land in 2013 als eerste Syrische vluchtelingen opgevangen heeft die via Turkije kwamen. Ook eerder al waren de Bulgaren gastvrij tegenover de Armeniërs die vluchtten voor de Turken en tegenover de Joden tijdens de tweede Wereldoorlog.

Georgieva wijt de tegenstand aan de isolatie tijdens de periode dat de landen achter het IJzeren Gordijn leefden en aan het feit dat er geen traditie is van samenleven met andere volken en religies in die landen.

Een tweede factor, zo zei ze, is dat de mensen ongelukkig genoeg bang zijn voor terrorisme, en dat angst gevoed wordt door onverantwoordelijke politici die populisme gebruiken om er zelf beter van te worden, zowel in het Westen als het vroegere Oostblok.

De Oost-Europese landen moeten volgens Georgieva stoppen met te praten over wat ze niet willen doen, en beginnen te praten over wat ze wel kunnen doen. Zo kan er meer gedaan worden om de buitengrenzen te beschermen en er kan meer gedaan worden om het leven te redden van mensen die wegvluchten van conflicten.

Met wat geduld zal de ingesteldheid van de nieuwe EU-lidstaten veranderen, zo hoopt Georgieva.

Dat is nodig, want we moeten ook financieel allemaal meer bijdragen, aldus Georgieva, ook de nieuwe lidstaten die wat achterophinken op het gebied van vrijgevigheid bij humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. Ze kunnen en moeten meer doen, en we moeten mensen onderdak bieden. Dit grote probleem kunnen we alleen maar oplossen als we samenwerken, zei Georgieva, en er is plaats voor iedereen. 

Humanitaire hulp

Kristalina Georgieva is naast vicevoorzitter van de Europese Commissie ook bevoegd voor het budget, en ze is een voormalig commissaris voor Humanitaire Hulp. De Europese Commissie heeft onlangs beslist om voor het eerst ook humanitaire hulp te geven aan een lidstaat, normaal wordt dat soort hulp alleen aan niet-lidstaten gegeven.

Nu is er 700 miljoen euro voorzien om de humanitaire problemen in verband met de vluchtelingen aan te pakken in de grensstaten van de unie, zoals Griekenland. Volgens Georgieva had dat al veel eerder moeten gebeuren.

Als voorbeeld gaf ze een hypothetische milieuramp die Roemenië en Moldavië zou treffen, en dan zou de commissie alleen de niet-lidstaat Moldavië humanitaire hulp kunnen geven maar Roemenië niet.

Het ontbrak de commissie aan een instrument om snel middelen te voorzien, en de vluchtelingencrisis heeft aangetoond dat er een snel werkend instrument nodig was, en dat is waar de commissie nu voor gezorgd heeft. 

De Europese Commissie heeft 700 miljoen euro voorzien, 300 miljoen voor dit jaar en telkens 200 miljoen voor de volgende twee jaar. Dat is volgens Georgieva zeker niet te weinig, humanitair gezien is het een aanzienlijk bedrag, zo zei ze. Als de noden nog groter worden, kunnen er nog extra middelen gezocht worden.