Brusselaars zijn voor het eerst de armste Belgen

Het netto-inkomen van de Brusselaars is de jongste jaren flink gedaald en voor het eerst lager dan dat van de Walen. Brusselaars zijn nu de armste Belgen, schrijft De Tijd.

Brussel verpaupert, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. De economische activiteit daalde in de periode 2012-2014 met 0,5 procent.

Het beschikbare inkomen van de Brusselaar verminderde in de periode 2009-2013 elk jaar: van 17.497,4 euro in 2009 naar 17.038,3 euro in 2013. In Vlaanderen steeg het beschikbare inkomen in diezelfde periode van 19.563,2 euro naar 19.939,4 euro. In Wallonië was er een stijging van 16.583,7 euro naar 17.098,7 euro.

Dat de welvaart van de Brusselaars vermindert heeft meerdere redenen. Rijke gezinnen verhuizen naar de Brusselse rand en de slechte mobiliteit doet steeds meer Brusselse bedrijven uitwijken naar Vlaams- en Waals-Brabant. De Vlamingen zijn nog steeds de rijkste Belgen.

Vlaming heeft ook het hoogste netto belastbare inkomen

Volgens de FOD Economie bedroeg het gemiddelde netto belastbare inkomen per inwoner in 2013 17.019 euro. Uitgesplitst over de drie gewesten lag het inkomen per hoofd het hoogst in Vlaanderen.

Met een bedrag van 18.163 euro lag het gemiddelde inkomen van de Vlaming 7% boven het nationale gemiddelde. De inwoners van het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moesten het met beduidend minder financiële middelen stellen. Het gemiddelde inkomen van de Waal lag 5% onder het Belgische cijfer, terwijl een Brusselaar het op jaarbasis gemiddeld met 21% minder moest stellen.

De bedragen hierboven gaan over het totale netto belastbaar inkomen. Dat bestaat uit alle netto inkomsten min de aftrekbare uitgaven. Het geheel van netto inkomsten is de som van alle netto inkomsten uit de categorieën inkomsten van onroerende goederen, inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen, beroepsinkomsten en diverse inkomsten.