Kathleen Van Brempt wordt voorzitter EU-commissie dieselgate

Kathleen Van Brempt (SP.A) is verkozen tot voorzitter van de Europese onderzoekscommissie naar het zogenoemde dieselgateschandaal. De commissie zal vooral bekijken "waarom Europa er niet in is geslaagd de befaamde sjoemelsoftware te ontdekken". Ivo Belet (CD&V) en Mark Demesmaeker (N-VA) zijn verkozen tot eerste en tweede vicevoorzitter.

De opgerichte onderzoekscommissie - die uit 45 leden bestaat - zal een jaar lang onderzoeken wat er precies is misgelopen met de controle van de auto's in de Europese Unie. De commissie komt er na het gesjoemel met uitstootnormen bij Volkswagen, iets wat maanden geleden aan het licht kwam.

De commissie zal niet de fraude bij de autobouwer zelf onder de loep nemen, maar wil wel onderzoeken waarom de Europese Commissie en de lidstaten "er niet in slaagden" het bestaande verbod op sjoemelsoftware behoorlijk te controleren en af te dwingen, zo klinkt het in een persbericht.

Daarnaast zal de commissie ook bekijken "waarom het maar liefst acht jaar duurde alvorens de Europese Commissie een voorstel kon formuleren om auto's te onderwerpen aan een test in reële rij-omstandigheden, terwijl ze al sinds 2007 verplicht was om de testcycli voor auto's te herzien en aan te passen".

Naast bekijken wat is misgelopen, zal de commissie ook adviezen formuleren "om te voorkomen dat het gesjoemel zich nogmaals zou voordoen".

"De resultaten van ons onderzoek moeten het vertrouwen van de Europese burgers in de Europese instellingen opnieuw herstellen", zegt Van Brempt. "De Europeanen moeten er op kunnen vertrouwen dat de claims die beleidsmakers en autoconstructeurs maken inzake milieuprestaties correct zijn. De maatschappelijke relevantie van de onderzoekscommissie is groot."