VN: "Drugs worden krachtiger en gevaarlijker"

Drugs blijven zuiverder, krachtiger en dus gevaarlijker worden. Dat geldt voor cannabis, maar ook voor synthetische drugs zoals xtc. Dat staat in het jaarlijkse drugsrapport van de Verenigde Naties.

Druggebruik blijft volgens het jaarrapport van de Verenigde Naties een wijdverspreid probleem in Europa. Zowat één op de vier Europeanen hebben op zijn minst één keer in hun leven illegale drugs geprobeerd. Het populairst is cannabis. Cocaïne staat op twee. Op de derde plaats staan xtc en amfetamines.

De drughandel floreert in Europa. Het gaat zowel om drugs die in Europa zelf gemaakt worden als drugs afkomstig uit Latijns Amerika, West-Azië en Noord-Afrika. Vooral Oost-Europa zit de voorbije jaren in de lift als afzetmarkt en doorvoerzone voor cocaïne.

Verkoop via het internet

Er komen almaar meer nieuwe drugs bij en die vormen een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid. De drugs zijn ook gemakkelijk verkrijgbaar. In 2013 en 2014 waren er al meer dan 600 websites bekend waar drugs werden verkocht, of producten om drugs mee te maken. Dealers en producenten maken ook gretig gebruik van sociale media.

Het gebruik van heroïne blijkt relatief laag in Europa. Binnen de groep van 15-  tot 64-jarigen maakt slechts 0,4 procent er gebruik van. Verhoudingsgewijs is heroïne wel verantwoordlijk voor meer druggerelateerde ziektes en sterfgevallen. Meer algemeen worden drugs zuiverder, krachtiger en dus gevaarlijker. Dat geldt voor cannabis, maar ook voor synthetische drugs zoals xtc.