5 buitenwippers en Versuz-medewerker op non-actief na incident met politie

Vijf portiers van een bewakingsonderneming en een medewerker van de Hasseltse discotheek Versuz zijn voorlopig op non-actief gezet na een incident vorige zondag, waarbij bewakingsmensen zich ook tegen agenten van de lokale politie hebben gekeerd. Dat is beslist op een overleg met burgemeester Hilde Claes (SP.A), de politie, Versuz en de betrokken bewakingsfirma. "Er is voor amokmakers geen plaats in Hasselt en ook niet in de Versuz", zegt Claes.

Tijdens het overleg beslisten de verschillende partijen enkele maatregelen te nemen en afspraken voor de toekomst te maken. "Zowel ikzelf als de politie tillen erg zwaar aan de feiten van afgelopen weekend. Ook de andere personen aan tafel deelden onze mening. Veiligheid is een zaak van ons allemaal, waarin eenieder zijn verantwoordelijkheid moet nemen. In onderling overleg werd beslist om zes personen tijdelijk op non-actief te zetten tot de onderzoeken van de FOD Binnenlandse Zaken en het parket van Limburg afgerond zijn. De maatregel gaat onmiddellijk in", zegt burgemeester Claes.

"Wij hebben het dossier overgemaakt aan Binnenlandse Zaken. Daar wordt beslist over een eventuele intrekking van de vergunning van de betrokken portiers. Onze diensten werken het onderzoek naar de feiten voort af en zullen vervolgens alles aan het parket overmaken. Vanaf vanavond komen er extra portiers aan de Versuz en is er ook meer politietoezicht. Hiermee willen we de veiligheid van de bezoekers garanderen en amokmakers een signaal geven dat er voor hen geen plaats is", zegt korpschef Philip Pirard van de politie Limburg Regio Hoofdstad.

Naast extra patrouilles aan het Kolonel Dusartplein, waar al twee ernstige schermutselingen plaatsvonden, zal de lokale politie vaker aan de Versuz passeren. Daarnaast blijven de politieploegen op zeer regelmatige basis controleren of de wetgeving wordt nageleefd waaraan bewakingsfirma's zich moeten houden.