"Nog geen enkel lokaal bestuur heeft geklaagd over verhoogde instroom"

"Ik heb van nog geen enkel lokaal bestuur het signaal gekregen dat er problemen zijn met de verhoogde instroom van vluchtelingen of problemen op het vlak van huisvesting." Dat heeft Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) in het Vlaams Parlement gezegd. De N-VA-minister verdedigde zich ook tegen de kritiek dat zij te weinig zou doen op het vlak van huisvesting voor vluchtelingen.

Een recente reflectienota van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG) over het vluchtelingendossier is kritisch voor het Vlaamse beleid. De adviesraad vindt vooral dat de regering een tandje moet bijsteken op het vlak van huisvesting. Verder moeten ook de lokale besturen meer ondersteuning krijgen.

Parlementsleden Mercedes Van Volcem (Open VLD), An Christaens (CD&V) en Michèle Hostekint (SP.A) schotelden de kritiek uit die nota vandaag in het parlement voor aan minister Homans. De minister begon haar verdediging door te stellen dat ze van nog geen enkel lokaal bestuur een signaal heeft gekregen over problemen met de verhoogde instroom van vluchtelingen of met huisvestingsproblemen. "Als ik lokale besturen hoor, gaat het over het federale spreidingsplan", aldus Homans.

Bovendien levert zowel de Vlaamse regering als zijzelf al een pak inspanningen. Zo is er de 120 miljoen euro die de regering dit jaar over de verschillende beleidsdomeinen heen vrijmaakt voor de vluchtelingencrisis. Wat Wonen betreft, verwijst Homans naar het recordaantal huursubsidies en huurpremies in 2015 en het investeringsbedrag van 1,3 miljard euro voor sociale woningbouw. De minister wil ook bij de komende budgetcontrole extra middelen vragen.

Homans betreurt ook dat er in de nota geen voorstellen staan om de private huurmarkt te versterken.

Niet alleen oppositiepartijen SP.A en Groen reageerden geprikkeld op dat antwoord van de minister, ook Open VLD-politica Van Volcem reageerde scherp: "U bent de bevoegde minister, maar u schuift de problemen door. Wat zijn uw voorstellen. Wat hebt u al gedaan om de private woonmarkt te versterken?"