"Start met luchtbrug voor vluchtelingen"

De politieke leider van de PvdA, Diederik Samsom, wil dat de EU met een luchtbrug start, waarmee dagelijks 400 vluchtelingen naar Europa worden gebracht. Maandag is er een Europese top over de vluchtelingenproblematiek.
Bootvluchtelingen komen aan op Lesbos.

Samsom wil meteen met de luchtbrug beginnen en dat in eerste instantie een maand volhouden, als teken van goede wil ten aanzien van Turkije. Als de Turken zien dat we serieus werk maken van de onderlinge afspraken om de vluchtelingencrisis aan te pakken, zullen zij van hun kant ook meer werk maken van het tegenhouden van de mensensmokkelaars die de vluchtelingen in bootjes naar Griekenland brengen, redeneert Samsom.

Eind november spraken de EU en Turkije af om de vluchtelingenstroom naar Europa te beperken, in ruil voor 3 miljard steun voor opvang van vluchtelingen in Turkije, het opheffen van de visumplicht voor Turken die naar Europa willen komen en meer legale migratiemogelijkheden naar de EU voor erkende vluchtelingen.

Maar van die afspraken is nog niet veel in huis gekomen. "Nu regeert het wantrouwen en gebeurt er niets, behalve dat de humanitaire drama's met het uur groeien", zegt Samsom.

Niet alle EU-landen zouden verplicht worden aan de luchtbrug mee te werken, maar Samsom hoopt een "coalition of the willing" van een tiental landen te overtuigen om de vluchtelingen te hervestigen. Mocht de luchtbrug een succes worden, dan kan volgens hem het plan dat hij in januari voorstelde ook uitgevoerd worden: het per veerboot terugsturen van de vluchtelingen die op de Griekse eilanden aankomen.

De Nederlandse Tweede Kamer debatteert vandaag over de vluchtelingenproblematiek en het ziet er naar uit dat er een nipte meerderheid premier Rutte (VVD) gaat vragen om het idee van de luchtbrug voor te stellen op de Europese  top maandag. Nederland is momenteel voorzitter van de EU.

De VVD van Rutte is nochtans niet gewonnen voor het idee. Volgens de VVD zal de luchtbrug het probleem alleen maar vergroten door een extra route voor de vluchtelingen aan te bieden. Kamerlid Azmani zegt dat Europa geen nieuwe wortel aan Turkije moet laten zien, maar een stok voor het niet nakomen van gemaakte afspraken. Staatssecretaris voor Veiligheid Dijkhoff noemt het plan voorbarig.

Europees president Donald Tusk brengt vandaag een bezoek aan Griekenland en Turkije ter voorbereiding van de Europese top van maandag, waaraan de Turkse premier Davutoglu zal deelnemen.