Belgen kunnen Nederlandse parkeerboetes niet meer negeren

Belgische foutparkeerders kunnen boetes uit Nederland niet langer negeren. Het bilaterale verdrag met onze noorderburen daarover wordt, na jarenlang wetgevend werk, vandaag goedgekeurd in de Kamer. Omgekeerd blijven ook Nederlandse foutparkeerders in ons land voortaan niet meer ongestraft.

Zwaardere verkeersinbreuken zoals het rijden onder invloed, te snel rijden of het niet omdoen van de gordel vallen al onder de Europese Crossborder-richtlijn. Het bilaterale verdrag met Nederland voegt nu ook de gedepenaliseerde overtredingen toe, zoals foutparkeren.

Een gelijkaardig akkoord met Frankrijk bestaat al sinds 2013. Vandaag keurt de Kamer de wetgevende tekst goed. De effectieve uitvoering zou over een tweetal maanden rond moeten zijn. Belangrijk: het verdrag werkt niet retroactief. Eerdere verkeersovertredingen over de grens kunnen dus niet meer bestraft worden.

Minister Galant beschouwt dit als een belangrijke stap in het komaf maken met het gevoel van straffeloosheid bij bestuurders. De maatregel maakt deel uit van het actieplan dat de minister in december 2015 heeft aangekondigd naar aanleiding van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid. "Een vastgestelde overtreding moet leiden tot een bestrafte overtreding. Dat geldt voor iedereen, ook voor de buitenlandse overtreders. Er mag geen straffeloosheid meer bestaan voor onbetaalde boetes."