Crombez steunt plan van Samsom voor luchtbrug

SP.A-voorzitter John Crombez is een groot voorstander van het plan van de Nederlandse sociaaldemocraat Diederik Samsom om een luchtbrug te starten tussen de EU en Turkije. Dat zei hij in "De wereld vandaag" op Radio 1. Op die manier zouden dagelijks 400 vluchtelingen naar Europa worden gebracht.

John Crombez: Zo moeten vluchtelingen niet meer zelf de oversteek maken. Een aantal Europese landen zou dan mensen die vluchten voor de oorlog, die recht hebben op asiel, zelf overbrengen vanuit Turkije. Daar ben ik heel erg voor. Dat betekent ook dat van Turkije verwacht wordt dat zij mensensmokkelaars harder gaan aanpakken. Dat blijft voorlopig uit en de menselijke drama’s blijven duren.

Wat ik goed vind aan het plan is dat de Europese politici die afhaken om nog oplossingen te vinden, misschien zullen inzien dat ze beter zelf ook voor een beheersbaar gegeven kiezen.

Het is een dubbele vraag: mensen die recht hebben op asiel worden naar Europese landen gebracht, maar tegelijk wordt gevraagd dat iedereen die niet door mag, ook terugkomt én daar blijft?

Crombez: Wij gaan nog een stapje verder dan het plan van Samsom. Turkije moet mensensmokkelaars tegenhouden. Maar ik vind ook dat als de asielprocedure daar moet gebeuren, Turkije ook moet accepteren dat dat onder internationaal toezicht en volgens internationale regels gebeurt.

Er zitten een paar miljoen mensen in Turkije, dat is niet gering. Dus vind ik dat internationale instellingen zelf moeten kunnen beslissen of vluchtelingen recht hebben om overgebracht te worden naar Europa.

Er was toch al een deal gesloten met Turkije in november? Turkije zou de vluchtelingenstroom indammen in ruil voor 3 miljard EU-subsidie en onder meer het opheffen van de visumplicht. Hoe komt het dat die afspraken niet worden nageleefd?

Crombez: Europa kan op dit moment de Turken niet verwijten dat zij de afspraken niet nakomen. Kijk eens naar de EU zelf! Van het Europese spreidingsplan en onderlinge hulp komt ook niets in huis. Het grote drama van de voorbije maanden is dat iedereen erkent dat de situatie op menselijk vlak afschuwelijk geworden is, maar alsmaar minder landen de afspraken nakomen. En Turkije dus ook niet.

Het is net de bedoeling van Diederik Samsom om aan Turkije te tonen dat wij zelf de hervestiging van vluchtelingen kunnen organiseren. Dan zullen de Turken misschien ook over de brug komen en helpen om de toestroom te stoppen.

Een vluchteling die geen asiel krijgt in Turkije, mag dan ook niet meer verder? Gecontroleerde migratie, heet dat. Is dat realistisch?

Crombez: Alleen al uit Syrië vluchten een paar miljoen mensen. Als het draagvlak in Europa zo klein is om nog deel van oplossing te zijn, dan moet je zeker prioriteit geven aan oorlogsvluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië.

In het vorige debat in de Nederlandse Tweede Kamer zei Diederik Samsom nog dat we geen prioriteit kunnen geven aan mensen uit Marokko of Algerije, die niet op de vlucht zijn voor oorlog of die politiek vluchteling zijn. Want dan laten we miljoenen mensen die in ellendige omstandigheden zitten in de kou staan. First things first, maar hier niet onbegrijpelijk.