E-sigaret mag geen vitamines, cafeïne of gekleurde rook bevatten

Elektronische sigaretten mogen geen vitamines of stimulerende stoffen zoals cafeïne of taurine bevatten. Ook gekleurde rook mag niet, zo blijkt uit het Koninklijk Besluit van minister Maggie De Block (Open VLD). De Block heeft ook beslist dat e-sigaretten in gewone winkels verkocht mogen worden en dat er geen accijnzen op komen.

De elektronische sigaret is relatief nieuw in België en miste dus nog een wettelijk kader. Minister van Volksgezondheid De Block heeft nu een KB klaar dat dit regelt.

De minister baseerde zich op een advies van de Hoge Gezondheidsraad, die aangaf dat e-sigaretten beter niet strenger behandeld worden dan gewone sigaretten, aangezien ze geen kankerverwekkend teer bevatten en dus "duidelijk minder schadelijk" zijn. Ze hebben dus hun plaats in het ontmoedigingsbeleid.

Net daarom zullen de e-sigaretten verkocht worden in gewone winkels en dagbladhandels en dus niet in de apotheken, wat drempelverhogend zou kunnen zijn. Voor die laatste groep komt er geen expliciet verbod, maar het kabinet De Block verwacht dat die markt vanzelf zal verdampen.

Toch mogen ook e-sigaretten niet gebruikt worden in gesloten publieke ruimtes zoals cafés of restaurants. Ook de verkoop aan jongeren onder de zestien jaar is verboden. En e-sigaretten moeten een gezondheidswaarschuwing krijgen indien ze nicotine bevatten. "De nicotine in dit product is sterk verslavend. Het gebruik door niet-rokers is niet aangeraden", zo moet te lezen zijn op minstens 35 procent van de twee grootste oppervlakten van de verpakking.

Smaakjes mogen wel, maar additieven die "goed voor de gezondheid lijken" niet. Vitamines, stimulerende stoffen als cafeïne of taurine en gekleurde rook zijn dus verboden.