Jongerenwerkloosheid voor het eerst hoger in Antwerpen dan in Brussel

De jongerenwerkloosheidsgraad in Brussel lag in januari en februari voor het eerst lager dan in Antwerpen. Dat meldt L'Echo. In Brussel zit 26 procent van de jongeren zonder baan, in Antwerpen is dat 27 procent. De VDAB bevestigt het bericht, maar wijst erop dat in Vlaanderen anders wordt geteld dan in Brussel.
ImageGlobe

De Brusselse jongerenwerkloosheidsgraad daalde in februari naar 26,1 procent, meldde de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris gisteren. Het gaat om een daling met tien procent op jaarbasis. Het cijfer ligt voor het eerst lager dan in (de stad) Antwerpen (27,2 procent). Nominaal zijn er wel nog meer Brusselse jonge werklozen (11.309) dan in Antwerpen (6.171).

De VDAB benadrukt dat er in Vlaanderen "ruimer" geteld wordt. "Bij de VDAB proberen we op een inclusieve manier alle werkloze jongeren op te nemen in onze statistieken, zodanig dat we zeker zijn dat iedereen die het nodig heeft om opgevolgd te worden naar werk, effectief erin zit", Shaireen Aftab van de VDAB aan VRT Nieuws.

Een ander aspect is het feit dat de regels voor een inschakelingsuitkering strenger zijn geworden. Daardoor zijn heel wat jongeren hun uitkering verloren en tellen ze niet meer mee in de werkloosheidscijfers. "Die groep jongeren is klassiek veel hoger in Wallonië en Brussel. Dat heeft ook een effect op de cijfers."

"Grootstedelijke problematiek"

Niettemin erkent de VDAB dat de problemen in de Vlaamse steden groot zijn. "De jongerenwerkloosheid in een aantal Vlaamse steden ligt vrij hoog. Antwerpen kent daar inderdaad het hoogste cijfer. Maar ook in Gent (25,8 procent), Hasselt (20,9 procent), Genk (25,1 procent) of Mechelen (22,8 procent) ligt de jongerenwerkloosheid hoog", zegt Willem Vansina van de VDAB.

"Dat heeft te maken met de grootstedelijke problematiek, in grote steden heb je ook een grotere concentratie van jongeren met een migratieachtergrond. Dat is een groep die heel moeilijk haar weg vindt op de arbeidsmarkt en dat uit zich in die cijfers", vult Aftab aan.

Bij Actiris wijst men al geruime tijd op het succes van de Youth Guarantee, een aanpak waarbij jongeren van nabij worden opgevolgd. Volgens de VDAB gaat het om een aanpak die "geïnspireerd is op het beleid dat Vlaanderen al ettelijke jaren voert".

Nog volgens de VDAB is de sterke daling in Brussel ook een gevolg van de groei van de werkgelegenheid, die groter is in Brussel dan in de andere gewesten. "Dit kan enkel maar goed zijn voor Brussel, en bijgevolg voor Vlaanderen."