"Minister van Financiën verantwoordelijk voor ontvangsten""

De minister van minister van Financiën is verantwoordelijk voor de ontvangsten, en als die tegenvallen, is dat zijn verantwoordelijkheid. Dat zegt Kamerlid Eric Van Rompuy (CD&V), voorzitter van de Kamercommissie Financiën en Begroting, in "Terzake".

Wellicht zit de federale regering met een gat van zo'n 2 miljard euro in de begroting, al blijft het nog wachten tot maandag voor we het juiste cijfer kennen. In november vorig jaar al slaakte Kamerlid Eric Van Rompuy een noodkreet over een dreigend "gat". Hij werd toen teruggefloten door minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), maar vandaag blijkt dat Van Rompuy het wellicht wel degelijk bij juiste eind had.

"Van Overtveldt overschat de ontvangsten en voert een aantal maatregelen niet uit die meer ontvangsten moeten genereren", zegt Van Rompuy vandaag. Hij heeft geen boodschap aan vragen naar bijkomende besparingen of belastingen. "De vraag is welke minister zijn engagement niet is nagekomen."

Was het net niet de N-VA die tijdens de kiescampagne met scherp schoot naar de besparingsmaatregelen van de regering-Di Rupo, die 22 miljarden zouden hebben opgebracht? "Show me the money! Waar is het geld?", sneerde N-VA-voorzitter Bart De Wever toen.

Van Rompuy geeft de N-VA lik op stuk. "Show me the money, maar "the money" is er op dit ogenblik niet." Hij noemt het kleintjes dat zowel minister Van Overtveldt als N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover de schuld in de schoenen van de administratie schuift. Het moge duidelijk zijn: "De minister van Financiën is verantwoordelijk voor de ontvangsten." Hij noemt Van Overtveldt "un tout petit monsieur".