Federale regering moet op zoek naar 2 miljard

Als de federale regering haar begroting op koers wil houden, moet ze nu alvast op zoek naar meer dan 2 miljard euro. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil nog even wachten op de definitieve cijfers, maar spreekt over "inschattingsfouten bij de FOD Financiën".

Twee miljard euro. Dat is het bedrag waar de ministers van de federale regering de komende weken naar op zoek moeten, als ze de begroting op orde willen houden. Dat blijkt uit cijfers die De Standaard en De Tijd konden inkijken. Het is vrij uitzonderlijk dat een regering zo vroeg op het jaar al zo'n bijsturing moet doen.

Minister van Financiën Van Overtveldt benadrukt aan VRT Nieuws dat hij wil wachten op de cijfers van het Monitorcomité volgende week. Hij kan wel al bevestigen dat er een groot tekort is - zo'n 1,4 miljard euro - bij de belastinginkomsten. De regering had gehoopt dat bedrijven net zoals elk jaar hun belastingen voor een groot deel op voorhand zouden betalen. Door de lage rente is de sanctie die bedrijven krijgen wanneer ze weinig vooraf betalen echter bijna volledig weggevallen. Daarnaast zouden ook de btw-inkomsten en de bedrijfsvoorheffing op lonen wat tegenvallen.

"Inschattingsfouten"

"De afwijking die we vandaag vaststellen, hebben voor een stuk te maken met de evoluties in de economische omgeving. De mindere economische gang van zaken van eind vorig jaar heeft zich doorgezet in de inkomsten van 2016", zegt Van Overtveldt.

"Daarnaast zijn er ook foute inschattingen gebeurd door de verantwoordelijke diensten bij de FOD Financiën. Ik ben nu in gesprek om de nodige schikkingen binnen personeel en werkmethode door te voeren zodat we de foute inschattingen in de toekomst kunnen vermijden."

Volgens de kranten wordt daarnaast ook gedacht aan een beter sanctiesysteem om bedrijven toch aan te porren om de belastingen op voorhand te betalen. Op die manier krijgt de overheid jaarlijks een evenwichtige instroom aan geld. De minister wil dat plan voorlopig echter niet bevestigen. "Ik ga daarop geen voorafname doen", zegt hij.

Sociale zekerheid en regio's

Daarnaast zouden er volgens de kranten ook onvoorziene uitgaven zijn. Zo zou de federale regering plots een half miljard euro meer moeten doorstorten naar de regio's dan aanvankelijk gedacht. Dat is goed nieuws voor onder meer de Vlaamse regering, maar vrij slecht nieuws voor de regering-Michel.

Tot slot zouden ook de berekeningen wat betreft de sociale zekerheid niet kloppen. Zo zou er meer geld nodig zijn voor de pensioenen, de werkloosheid en de ziekte-uitkering. In totaal gaat het om 440 miljoen.

En wat nu?

Waar de regering de 2 miljard zal halen, is nog niet duidelijk. Van Overtveldt wil namelijk eerst wachten op de definitieve cijfers volgende week. Hoe dan ook zal er worden gediscussieerd over extra besparingen of nieuwe belastingen. Tenzij de regering kiest om de doelstelling los te laten om de begroting in evenwicht te houden.