Geens zoekt voogden voor 900 minderjarige vluchtelingen

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is op zoek naar nieuwe voogden voor 900 minderjarige vluchtelingen. Dat maakte hij in Kampenhout bekend tijdens een werkbezoek aan Vlaams-Brabantse voogden.

Een voogd is de wettelijke vertegenwoordiger van de jongere en begeleidt hem of haar in de asielprocedure. Tijdens de hele duur van het verblijf in België draagt de voogd zorg voor de jongeren en bouwt er een vertrouwensrelatie mee op via regelmatig contact. Zo stelt de voogd een advocaat aan die de belangen van de minderjarige behartigt en zorgt hij ervoor dat geschikte huisvesting wordt gevonden. Hij neemt alle maatregelen opdat de jongere de hulp van de overheden ontvangt waarop hij of zij recht heeft. Zij doen dit tot er een duurzame oplossing wordt gevonden.

"Minderjarige vluchtelingen die naar ons land komen, mogen we niet aan hun lot overlaten", zegt minister Geens. "Dankzij de begeleiding van een voogd vinden ze hun weg in onze samenleving. Mijn diensten zorgen voor de selectie en opleiding."

De minister lanceerde een oproep voor nieuwe kandidaat-voogden, omdat het aantal nieuwe jonge asielzoekers de voorbije maanden gevoelig toenam. Het laatste half jaar steeg het aantal voogden van 240 tot 300. Zij voeren samen 2.600 lopende voogdijen uit. Een 900-tal jongeren wacht op de aanstelling van een voogd.

"We zoeken mensen die gemotiveerd zijn en affiniteit hebben met de problematiek van niet-begeleide minderjarigen. De dienst Voogdij organiseert informatiesessies voor kandidaten", stelde Geens.

Vrijwilligers in de bloemen

Geens zette vandaag bij de vzw Malpertuus in Buken, deelgemeente van Kampenhout, de voogden Magda Verbeelen en Willy Cockx in de bloemen. Het bezoek paste in de week van de vrijwilliger.

Verbeelen en Cockx zetten zich vrijwillig in als voogd voor minderjarige vluchtelingen die zonder begeleiding in ons land verblijven. Zij zijn erkend door de diensten van de minister van Justitie.

In Vlaams-Brabant zijn momenteel 33 voogden erkend door FOD Justitie. Vijftien kandidaten zitten in de erkenningsprocedure.