Nationale Bank: "Terugkeer naar structureel begrotingsevenwicht absoluut aan te bevelen"

Voor de Nationale Bank blijft de begrotingsconsolidatie en een terugkeer naar een structureel evenwicht "absoluut aan te bevelen". Dat kan gecombineerd worden met andere initiatieven, zeker als die gebeuren in een multipolaire strategie om de economische groei en de werkgelegenheid te versterken. Dat heeft de gouverneur van de Nationale Bank, Jan Smets, in de Kamer verklaard.

Eerder deze dag bleek dat de regering-Michel bij de nakende begrotingscontrole op zoek moet naar 2 miljard euro om haar budget voor dit jaar op koers te houden.

Gouverneur Smets ging in de commissie Financiën, waar hij tekst en uitleg kwam geven over het jaarverslag 2015 van de NBB, niet concreet in op dat cijfer.

Wel zei hij dat de consolidatie van de begroting voor hem "zeer belangrijk en zeer prioritair blijft". Dat gegeven is "een voorwaarde die moet worden gerespecteerd voor alle operaties die men uitvoert".

"Hervorming vennootschapsbelasting mag sanering begroting niet in de weg staan"

Aanleiding waren vragen vanuit de commissie over het voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt om een hervorming door te voeren in de vennootschapsbelasting. De inschattingen van de kostprijs daarvoor lopen uiteen.

Operaties die voor meer stabiliteit kunnen zorgen of het investeringsklimaat verbeteren, kunnen voor Smets, maar ze mogen de begrotingssanering niet in de weg staan. Die moeten dus ofwel begrotingsneutraal zijn, ofwel moet worden nagegaan op welke manier voor financiering kan worden gezorgd.

"Een dubbele strategie van begrotingsconsolidatie (vermindering van het begrotingstekort, nvdr.) en de aanmoediging van structurele groei en werkgelegenheid lijkt zelfs legitiem", luidde het.