Open VLD: bedrijfswagen of extra nettoloon

Open VLD wil werknemers de keuze laten maken tussen een bedrijfswagen of de waarde van die wagen in extra nettoloon. Op die manier kan het bedrijfswagenpark geleidelijk aan verkleind worden, zegt Kamerlid Egbert Lachaert.
AP2011

In het regeerakkoord is de invoering van een mobiliteitsbudget opgenomen, maar de concrete uitwerking daarvan staat nog niet vast. Lachaert zegt dat de werknemers vrij de keuze moeten hebben tussen een bedrijfswagen, een abonnement voor het openbaar vervoer, een fiets, of extra nettoloon. Op die manier verliezen de mensen met een bedrijfswagen geen loon, maar is er toch een reëel alternatief voor wie niet echt een bedrijfswagen nodig heeft. Het voorstel geldt wel alleen voor wie nu al een bedrijfswagen heeft.

Ook de werkgevers worden niet met extra kosten opgezadeld. Het mobiliteitsbudget zou apart op de loonbrief opgenomen moeten worden en op dezelfde manier worden belast als het leasingbedrag van de bedrijfswagen. Lachaert zegt wel dat er voorwaarden nodig zijn om misbruik van het systeem te vermijden en de financiering van de sociale zekerheid niet in het gedrang te brengen.

Vergroening

Open VLD wil ook een aanzet geven om het  bedrijfswagenpark volledig te vergroenen. Concreet stelt de partij voor dat bedrijfswagens die ingeschreven worden na 2021, aan strikte uitstootnormen moeten voldoen om het voordelig fiscaal regime te kunnen behouden. Aan dat regime willen de liberalen expliciet niet raken.

Met het derde luik van hun voorstel over het mobiliteitsbudget richten de liberalen zich op de werknemers die vandaag geen bedrijfswagen hebben. Ze willen dat die werknemers een basismobiliteitsbudget ontvangen, gelijk aan wat vandaag al vaak als woon-werkvergoeding wordt gegeven in de vorm van loon of een treinabonnement. De sociale partners krijgen de mogelijkheid om bij de tweejaarlijkse loononderhandelingen dat budget geleidelijk op te trekken. Ook hier moet worden gelet op een duurzame financiering van de sociale zekerheid.