SP.A komt met alternatief voor Vlaamse energieheffing

De SP.A komt met een voorstel om de energiefactuur eerlijker te maken en beter te koppelen aan het verbruik. De partij start daarmee een nieuwe aanval op de forfaitaire heffing op elektriciteit, de zogenoemde Turteltaks.

De “Turteltaks” zal voor de meeste particuliere gebruikers neerkomen op 100 euro, zonder onderscheid naar verbruik. Dat is de oppositiepartij al langer een doorn in het oog, niet het minst omdat de meerderheid de verantwoordelijkheid voor deze heffing bij de socialisten legt, omdat minister Freya Van den Bossche de kosten voor de groenestroomcertificaten de pan uit liet rijzen. Vandaar dat de meerderheid liever spreekt van de “Freyafactuur”.

Vlaams parlementsleden Joris Vandenbroucke en Rob Beenders lanceren nu hun eigen tegenvoorstel voor de Vlaamse energieheffing, zoals de taks officieel heet. De twee socialisten stellen om te beginnen voor om de btw opnieuw te laten dalen van 21 tot 6 procent, "want energie is een basisbehoefte" is de idee achter dat voorstel. Voor de overige taksen komt er een nultarief voor het basisverbruik.

De btw-verlaging is een stokpaardje van de socialisten omdat de huidige regering die vorig jaar als onderdeel van de taxshift verhoogd heeft van 6 naar 21 procent. Een jaar eerder had de regering-Di Rupo, toen nog met de socialisten aan boord, de btw nog verlaagd van 21 naar 6 procent.

Basispakket

“We vinden dat iedereen recht heeft op een basispakket stroom, waar geen taksen of lasten op geheven worden”, zei SP.A’er Rob Beenders in “De ochtend” op Radio 1 over zijn nieuwe voorstel. “Als je meer verbruikt, zullen de lasten en taksen toenemen. Dat is veel eerlijker voor gezinnen en alleenstaanden. Een alleenstaande heeft minder energie nodig dan een koppel, maar het is niet zo dat een koppel dubbel zo veel energie nodig heeft als een alleenstaande."

Voor het verbruik dat boven op het basisverbruik komt, maar dat wel nodig is om comfortabel te leven, komt er volgens het voorstel een normaal belastingtarief. En voor het luxeverbruik moet er tot slot een luxetarief komen, vinden de socialisten. “Gezinnen die kiezen voor groot luxeverbruik, bijvoorbeeld door een groot zwembad en een jacuzzi, die moeten meer betalen. Maar mensen die vandaag al moeite doen om te besparen en minder elektriciteit te verbruiken, moeten financieel beloond worden terwijl ze nu financieel gestraft worden”, klinkt de redenering.

Becijferd voorstel

De duurdere tarieven én verhoogde bijdragen voor bedrijven moeten in het socialistische voorstel de rekening doen kloppen. Alles wat boven het gemiddelde gezinsverbruik van 3.500 kWh per jaar uitkomt, zal meer belast worden en die extra belastingen “moeten de lasten uit het verleden en het heden dekken”, aldus Beenders.

De SP.A vraagt nu aan de Vlaamse en de federale regering om de energieregulatoren VREG en CREG een becijferd voorstel uit te laten werken op basis van progressieve tarieven.

Schiltz snapt het niet

Open VLD-Kamerlid Willem-Frederik Schiltz was in “De ochtend” erg kritisch voor het voorstel. “Ik denk niet dat het veel evenwichtiger wordt”, reageerde hij afwijzend. Hij wees er ook op dat een groot deel van de elektriciteitsfactuur nu al afhankelijk is van het verbruik: “slechts 28 procent van de factuur is vast, 72 procent is al gekoppeld aan hoeveel je verbruikt.”

Schiltz ging ook verder op de semantische discussie: “Turteltaks vind ik een vreselijk woord, want die is er om de Freyafactuur te betalen”. “Als je nu zegt dat je die putten gaat dempen door een aantal mensen vrij te stellen, snap ik niet hoe dat dan bijdraagt tot efficiënter energieverbruik.”

Bedrijven extra belasten?

De btw-daling naar 6 procent zou Schiltz de mensen wel graag gunnen, “maar dat kost 600 miljoen euro”, zegt de liberaal. Beenders pareerde die kritiek vanochtend door erop te wijzen dat de federale regering “beslist heeft om Electrabel 700 miljoen euro aan nucleaire rente minder te laten betalen”.

Ten slotte waren beide politici het oneens over het feit dat bedrijven al dan niet meer moeten betalen. Beenders wil bedrijven meer laten betalen om de gezinnen te ontzien. Hij vindt het oneerlijk dat er “30 multinationals zijn die nu 0 euro aan energieheffingen betalen, terwijl ze miljoenen euro’s opstrijken aan groenestroomcertificaten.” Maar door bedrijven extra te belasten vreest Schiltz op zijn beurt dat alle lasten bij hen komen te liggen, “veel geluk dan om bedrijven hier te houden en jobs te creëren”.