West-Vlaanderen wil waterverbruik terugdringen

De provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) hebben een actieplan uitgewerkt om het watergebruik terug te dringen. Een proefproject in vijf steden toont dat de aanpak werkt. Het project "rationeel watergebruik bij steden en gemeenten" moet nu uitgerold worden in de hele provincie en idealiter op termijn ook in de rest van Vlaanderen.

Harelbeke, Hooglede, Ledegem, Menen en Poperinge werkten mee aan het project van de provincie en Vlakwa. En met succes want de gemeenten realiseerden een besparing van het waterverbruik met 30 procent, enkel door optimalisatie van de bestaande infrastructuren. Doorheen het project was er ook een groter bewustzijn wat nog meer op het verbruik drukte.

Bovendien gaan deze besparingen gepaard met de creatie van groene jobs, zoals installateurs, aannemers en architecten."We hebben heel wat gemotiveerd personeel op de werkvloer gezien. Er is evenwel vraag naar bijkomende opleiding om de waterhuishouding binnen het gebouwenpatrimonium beter te beheren. Ook interne communicatie is belangrijk om tot een goed waterbeheer te komen, zo moeten herstellingen bijvoorbeeld kort na de vaststelling van het defect worden uitgevoerd", aldus gedeputeerde Bart Naeyaert.

In een eerste fase moet deze aanpak uitgerold worden in de rest van de provincie. Volgens het Kenniscentrum kan West-Vlaanderen al een miljoen euro besparen. Vlakwa kijkt ook al om dit project toe te passen op Vlaams niveau, en zelfs op Europees niveau.

Om de bovenstaande vaststellingen aan te pakken is er nood aan sensibilisering, opleiding en ondersteuning. "Vooraleer alle 308 Vlaamse steden en gemeenten aan te pakken, komen eerst de 64 West-Vlaamse steden en gemeenten aan de beurt. Er wordt gestart met een sensibiliseringsactie naar de burgemeesters, secretarissen, hoofd technische dienst, gebouwbeheerders en milieu- en duurzaamheidsambtenaren", aldus Dirk Van der Stede van Vlakwa. Volgens Vlakwa moeten de steden en gemeente nu ook een voorbeeldfunctie vervullen naar de burgers, om hen bewust te maken van hun watergebruik en eventuele besparingen.