Wijkwerk moet langdurig werklozen naar arbeidsmarkt helpen

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) het licht op groen gezet voor het systeem van "wijkwerken". Het gaat om een instrument om bepaalde langdurig werklozen op weg te helpen in hun traject naar werk. Zij zullen een beperkt aantal uren kunnen presteren in een specifieke werkomgeving en zullen daarvoor ook een kleine vergoeding krijgen. Het systeem start op 1 juli 2017. Vanaf dan zeggen we dus "wijkwerker" in plaats van PWA'er.
Archieffoto

Met de zesde staatshervorming kwam de werking van PWA's (Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen) over naar Vlaanderen. Maar het bestaande PWA-systeem was aan hervorming toe. Zo zijn er volgens minister Muyters momenteel 7.300 PWA'ers in Vlaanderen, van wie er 3.800 al meer dan 10 jaar PWA'er zijn. "Het is dus niet echt een activerende maatregel", aldus minister Muyters.

Daar wil de N-VA-minister met het wijkwerken iets aan doen. Omdat voor sommige langdurig werklozen de stap naar de reguliere arbeidsmarkt te groot is, wil hij die groep mensen via het wijkwerken helpen in hun traject naar werk.

Dat wijkwerk is een beperkt aantal uren in een laagdrempelige en begeleide werkomgeving. De wijkwerker zelf krijgt voor die uren een beperkte vergoeding bovenop zijn werkloosheidsuitkering. Voor het soort taken dat de wijkwerker mag doen, gebruikt Muyters de bestaande PWA-lijst, al wil hij die wel op enkele punten laten bijsturen.

Een periode van wijkwerk is in principe zes maanden (1 keer verlengbaar met zes maanden). Nadien zou de wijkwerker in staat moeten zijn om de volgende stap naar werk te zetten, bijvoorbeeld een stage of een opleiding. Voor de 3.800 PWA'ers die al langer dan 10 jaar PWA-werk doen wordt een uitzondering gemaakt. "Maar het uiteindelijke doel is om zoveel mogleijk mensen te versterken en hen een plaats te geven in het normale economische circuit", aldus Muyters.

De VDAB zal het systeem sturen en bedoeling is om van start te gaan op 1 juli 2017.