"De oneerlijke concurrentie blijft bestaan"

De bouw en de transportsector zijn niet echt enthousiast over het voorstel van Europees Commissaris Marianne Thyssen om de loonvoorwaarden voor buitenlandse gedetacheerde werknemers op te trekken tot die van hun Belgische collega's. De oneerlijke concurrentie blijft bestaan en er is te weinig controle.

In ons land werken 165.000 buitenlandse werknemers die hier gedetacheerd zijn. Zij krijgen hier meestal al de voordelen die hun Belgische collega's ook hebben: dertiende maand, premies en anciënniteit. Voor hen maakt het voorstel van Thyssen niet veel verschil.

Maar voor de werkgevers gaat het voorstel niet ver genoeg. De Bouwunie is ontgoocheld dat in het voorstel de sociale zekerheidsbijdrage nog altijd in het land van herkomst betaald wordt. "Vandaag is er een groot prijsverschil op basis van die sociale zekerheidsbijdrage die in het land van herkomst veel lager is dan in het land van ontvangst", zegt Jean-Pierre Waytens.

"Het grote voordeel van het betalen van de sociale zekerheidsbijdrage in het land waar men werkt is dat men dan ook een grotere zekerheid heeft dat er een bijdrage betaald wordt en dat de juiste bijdragen betaald worden", aldus Waytens.

Ook de transportsector heeft kritiek omdat het voorstel van Thyssen staat of valt met de controle en die faalt nu. "Het is zeer moeilijk voor Belgische controleurs om na te gaan of een buitenlandse chauffeur wordt betaald aan Belgische loonnormen. Voor ons is het belangrijk dat het voorstel van mevrouw Thyssen ook een goede controle voorziet", zegt Isabelle De Maegt van de beroepsvereniging van de transportsector Febeltra.

Vakbonden

Ook voor de vakbonden is het voorstel van Thyssen een stap vooruit maar onvoldoende. "De bijdrage tot de sociale zekerheid zou geïnd moeten worden volgens de regels van het land waar men werkt en niet volgens die van het land van herkomst. Daar liggen die lager en blijft het dus oneerlijke concurrentie",  zegt Frank Moreels van de socialistische transportvakbond.

"Bovendien wordt het niet gecontroleerd of onvoldoende gecontroleerd. Ook daar zit er dus een enorm gat in het net. De postbusfirma's in Oost-Europa zijn een echte plaag. Wij zouden de Europese Commissie zeer graag een initiatief zien nemen om dat te stoppen", zegt Moreels nog.