"Gelijk loon voor gelijk werk", ook voor gedetacheerden

Europees Commissaris voor Sociale Zaken Marianne Thyssen heeft een voorstel klaar om de loonvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers in de EU gelijk te schakelen. Dat moet uitbuiting en sociale dumping voorkomen. Ze wil ook detachering in tijd beperken tot maximaal twee jaar.

De huidige Europese wetgeving over gedetacheerde werknemers is al twintig jaar oud en niet meer aangepast. EU-commissaris Marianne Thyssen (CD&V) heeft nu een plan klaar om die wetgeving te moderniseren. Die wordt nog voorgelegd aan de hele Commissie en moet dan het wetgevende proces doorheen de ministerraad en het Europees Parlement passeren.

Concreet wil Thyssen dat gedetacheerde werknemers dezelfde loonvoorwaarden krijgen als de werknemers van het land waar ze aan het werk zijn. Dat gaat niet enkel over het loon zelf, maar ook over een dertiende maand, bonussen, vervoersvergoedingen, werkverlet en dergelijke.

Nu zijn er in dat loon soms verschillen tot 50% tussen lokale en gedetacheerde werknemers. Dat is niet enkel oneerlijk voor die mensen zelf, maar leidt ook tot oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen en kan leiden tot sociale dumping.

Wat sociale uitkeringen betreft, is de situatie anders. Daar blijven de uitkeringen gelijk aan die van het land van oorsprong. 

Detachering beperken tot twee jaar

Thyssen benadrukt ook dat detachering van werknemers per definitie tijdelijk is. Nu is er wettelijk geen beperking in tijd, maar zij wil dat veranderen. Detachering zou wettelijk beperkt worden tot twee jaar.

De N-VA en Open VLD hadden een kortere beperking gevraagd, maar Thyssen wil dat ook niet te kort maken, ondanks het feit dat een gemiddelde detachering nu vier maanden bedraagt. Om een administratieve rompslomp te vermijden, vindt ze een termijn van twee jaar aanvaardbaar.

Detachering gaat overigens niet enkel van buitenlanders naar ons land, maar ook omgekeerd en dan gaat het vaak om sectoren zoals de bouw en ICT, aldus Thyssen.

Detachering van werknemers?

Gedetacheerde werknemers zijn mensen die door hun onderneming tijdelijk naar een ander land gestuurd worden om daar te werken. Het gaat bijvoorbeeld om Polen die door hun Poolse werkgever naar hier worden gestuurd in de bouw, maar even goed om Belgen die door hun bedrijf naar een andere EU-lidstaat worden gestuurd.

In totaal zou het in de EU gaan om 1,3 miljoen mensen. Meer dan de helft van de gedetacheerde werknemers in ons land komt uit de buurlanden en 70% uit West-Europa. Het cliché van de Poolse werknemer klopt dus niet helemaal. In totaal werken er in België 134.000 gedetacheerde werknemers, waarvan 55% in de bouwsector. België stuurt zelf 58.000 werknemers naar het buitenland.