"Verder gaan om sociale dumping tegen te gaan"

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein (Open VLD) noemt het voorstel van Europees Commissaris Marianne Thyssen (CD&V) positief voor meer eerlijke concurrentie, maar hij wil nog een stap verder gaan om sociale dumping beter te kunnen bestrijden. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) benadrukt dat ook schijnzelfstandigheid moet worden aangepakt.

In ons land ligt het aantal detacheringen relatief hoog: 3,6 procent van de beroepsbevolking tegenover 0,7 procent gemiddeld in Europa. Daardoor is er ook meer sprake van misbruik, onder meer door het grote verschil in loonkosten, aldus Tommelein.

Anders dan het voorstel-Thyssen is en blijft Tommelein absoluut voorstander van het innen van de RSZ in het werkland en het doorstorten naar het land van oorsprong. "Het is de enige manier om zeker te zijn dat gedetacheerde werknemers hun sociale zekerheid betalen. Noodzakelijk voor eerlijke concurrentie", aldus de staatssecretaris.

Detacheringen in fraudegevoelige sectoren, zoals de bouwsector, moeten we beperken tot 6 maanden, geen probleem aangezien de gemiddelde detachering 4 maanden duurt, vervolgt Tommelein.

De staatssecretaris vindt dat er dringend moet worden gesleuteld aan de A1-formulieren. "Daar gebeurt te veel fraude mee. A1-formulieren moeten beter controleerbaar zijn voor onze inspectiediensten, zodat we weten of de sociale zekerheid wel betaald wordt in land van oorsprong."

Dit voorstel dat de Europese Commissie zal doen is "een eerste stap", die verder onderhandeld moet worden met de Europese raad en het Europees parlement. "Europa moet hier een absolute prioriteit van maken. Het is vijf over twaalf om de tewerkstelling in ons land te verzekeren", besluit Tommelein.

"Schijnzelfstandigen niet vergeten"

Vicepremier Kris Peeters vindt het bijzonder goed nieuws dat het voorstel Thyssen sociale dumping voortaan sterk bemoeilijkt. "Het werk is evenwel niet af, want er ook nog het fenomeen van de schijnzelfstandigen", aldus Peeters.

"Zelfstandigen betalen sociale zekerheidsbijdrage in hun thuisland. Als dat niet correct gebeurt, zijn ze in staat hier tegen lage prijzen te werken. Dat ze sociale bijdragen betalen, moeten ze bewijzen met het A1-formulier. De ervaring leert dat zo'n A1-formulier soms vlot te verkrijgen is en het moeilijk is na te gaan of de sociale bijdrage ook werkelijk betaald is. Het is ook belangrijk te kunnen vaststellen of de onderneming in kwestie een substantiële activiteit heeft in het thuisland en niet enkel een dekmantel is voor activiteiten elders", zegt Peeters.

Daarom is het nodig dat de inspectiediensten, van het land van herkomst en van het land waar men werkt, gegevens kunnen uitwisselen, zodat met respect voor het vrij verkeer van diensten, ook deze vorm van sociale dumping kan worden uitgesloten.

"De suggestie om sociale bijdragen hier te innen en door te storten naar het thuisland is een mes dat aan twee kanten snijdt", stipt Peeters aan. "We moeten dan mee in rekening nemen dat dit ook zou gelden voor werknemers van bij ons die in het buitenland aan de slag zijn en dat vergt zeker nader onderzoek."

"Stap vooruit"

Minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor Europees beleid, reageert tevreden op het voorstel van Thyssen, maar pleit voor een Europese coördinatie voor de inning van de sociale zekerheid.

"Voor onze kmo's en onze werknemers is dit zeker een stap vooruit. Na meer dan 20 jaar worden eindelijk de regels van detachering aangepakt, zonder dat het vrij verkeer van personen - cruciaal voor onze welvaart - hiermee in het gedrang komt. Dit is goed nieuws voor ondernemingen en werknemers in de bouw- en de transportsector: zij die het fair willen spelen, zullen niet meer de nadelen ondervinden van de huidige Europese regelgeving. Het is ook een stap vooruit in de strijd tegen uitbuiting en sociale dumping."

"De inning van sociale zekerheid moet in regel gebeuren in het land van tewerkstelling", vervolgt hij. "Dit is cruciaal om het banenverlies in Vlaanderen in de bouw- en transportsector een halt toe te roepen".

Foto Kurt bvba

Meest gelezen