De Crem: "Ik geloof niet in een Europese islam"

Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V) gelooft niet in een Europese islam. Dat zegt hij in een uitgebreid interview met De Morgen. Ook over de huidige vluchtelingencrisis maakt hij zich zorgen. Daarnaast vindt De Crem dat zijn partij "veel te links" zit in de regering-Michel.

In het interview toont De Crem zich sceptisch over een Europese of Belgische islam. "Ik geloof daar niet in", zegt hij. "De structuur van de islam laat niet toe om terrorisme in naam van de islam bijvoorbeeld per decreet te veroordelen. Door dat gebrek aan hiërarchie zal het nog generaties duren voor die mensen geassimileerd zijn." Iets wat volgens de CD&V'er wel het streefdoel moet zijn. "Mensen moeten opgaan in de gemeenschap, zonder hun wortels te verloochenen. Maar dat is voor moslims nu eenmaal niet gemakkelijk. Het alternatief is een vorm van softe segregatie. En dan wordt het heel moeilijk om de samenhang in onze maatschappij te behouden. De signalen die de Moslimexecutieve tot dusver hebben uitgezonden, geven mij weinig hoop."

De Crem vindt dat migranten meer op hun plichten hadden moeten worden gewezen. "Zorgen dat ze de taal leren. Als je aan een job wil geraken, moet je de taal spreken. Vandaag halen we dat een beetje in, maar ondertussen komt hier een hele nieuwe generatie aan."

Hij maakt zich dan ook grote zorgen over de huidige vluchtelingencrisis die hij "gevaarlijker dan de eurocrisis een paar jaar geleden" noemt. "Politici moeten ervoor zorgen dat de toestroom beheersbaar blijft. Ik zie met deze vluchtelingenstroom nog vele jaren van spanningen in Europa. Zeker omdat wij niet zo slim omgaan met migratie als de Angelsaksische landen. De VS en Canada zijn veel selectiever in wie ze opnemen en wijzen mensen veel sneller op hun plichten. Al moeten we er ook naar streven dat mensen kunnen terugkeren naar Syrië natuurlijk."

Op de vraag of ons land F16's naar dat land moet sturen, antwoordt De Crem dan ook bevestigend, maar het mag niet enkel bij een militair ingrijpen blijven, beseft hij. "We moeten IS keihard aanpakken. Islamic State mag nooit een staat worden. Maar militair alleen halen we het niet. Het beste bewijs daarvan is Libië. Daar hebben we een militaire operatie gekend, maar daarna viel het stil. Ik heb toen bij alle wereldverantwoordelijken gepleit voor hoofdstuk twee: investeren in de sociale zekerheid van het land, de corruptie bestrijden, de civiele samenleving ondersteunen, maar dat is allemaal niet gebeurd."

"CD&V zit veel te links in deze regering"

In het interview heeft De Crem het ook over de positie van zijn partij binnen de huidige federale regering. Hij vindt dat zijn partij "veel te links" zit in de centrumrechtse regering-Michel. "En dat gaat ons niet goed af", zegt hij. "Voor mij is het geen raadsel waarom we vandaag zo slecht scoren in de peilingen. Van meet af aan hebben wij ons op een eenzijdige manier vereenzelvigd met de syndicaten. En dat is heel slecht geweest", oordeelt De Crem, die opmerkt dat de christelijke vakbond zich best wat dankbaarder zou mogen tonen voor "die linkse koers". De CD&V'er vindt trouwens dat de partij bij de lijstvorming niet langer rekening zou mogen houden met de verschillende standen binnen CD&V.

Het leiderschap van voorzitter Wouter Beke stelt De Crem niet ter discussie. Al werd er volgens hem wel aan zijn mouw getrokken om tegen Beke de handschoen op te nemen. "Ik heb als het ware een harnas aangetrokken, om ongevoelig te zijn voor mensen die vinden dat ik wél een gooi naar het voorzitterschap had moeten doen, omdat ik volgens hen het enige geloofwaardige alternatief ben voor de veel te linkse koers van CD&V", aldus nog de voormalige vicepremier.

De Crem blikt tot slot nog terug naar het verleden. Zo betreurt hij het dat CD&V destijds niet met de N-VA is samengesmolten tot "één grote Vlaamse volkspartij".