Van Overtveldt krijgt steun van zijn administratie

De topman van de Federale Overheidsdienst Financiën, Hans D'Hondt, geeft toe dat de tegenvallende begrotingscijfers mee veroorzaakt zijn door foute ramingen van zijn administratie bij de begrotingsopmaak. Hij zet daarmee minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) deels uit de wind.

Van Overtveldt kreeg de laatste dagen veel kritiek over zich omdat in de aanloop naar de begrotingscontrole gebleken was dat de ontvangsten van de staat 1,1 miljard euro lager liggen dan geraamd. Kamerlid Erik Van Rompuy legde gisteren in "Terzake" de schuld daarvoor volledig in de schoenen van de minister en noemde het kleintjes dat die de schuld bij de administratie probeert te leggen.

Maar Van Overtveldt krijgt nu steun van de topman van zijn administratie. In De Morgen geeft Hans D'Hondt toe dat de berekeningen van zijn dienst een stuk fijnmaziger kunnen.

"Onze rekenmodellen zijn niet verfijnd genoeg. Mijn diensten bekijken de cijfers in de eerste plaats door een macro-economische bril. Dan mis je onvermijdelijk individuele gevallen op microniveau, die de berekeningen nochtans fors kunnen beïnvloeden", zegt D'Hondt. Zo betaalde een bedrijf in 2014 uitzonderlijk in één keer 400 miljoen aan voorafbetalingen, wat de prognoses de jaren nadien vertekende en bleef vertekenen.

Versterking

Om aan de problemen te verhelpen, heeft Van Overtveldt na de opmaak van de begroting in oktober beslist om de dienst die de berekeningen maakt, fors uit te breiden met 30 mensen. Maar voorlopig zijn er nog maar vijf nieuwe mensen in dienst. De focus wordt ook verlegd. Weg van de vage theoretische modellen, meer gericht op de realiteit. Als bedrijven aarzelen om voorafbetalingen te doen omdat de sancties teruglopen, zal dat ook worden gedetecteerd.

De definitieve begrotingscijfers worden pas maandag bekend als het monitoringcomité, een groep van topambtenaren die begroting van dichtbij volgt, haar cijfers bekendmaakt.